Hogere eigen bijdrage bejaardentehuis per 1 januari 2013. Wat is eraan te doen?

Artikel
Administratie

Hogere eigen bijdrage bejaardentehuis per 1 januari 2013. Wat is eraan te doen?

Artikel

Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 11 april 2013

De kranten staan er bol van. Uitsluitend het inkomen was in de laatste jaren bepalend voor de hoogte van de eigen bijdrage als iemand in een bejaardentehuis of andere AWBZ- instelling zat. Vanaf 1 januari 2013 is dit anders. De tijd van de beruchte Wet op de Bejaardenoorden lijkt terug.

Hoe wordt de AWBZ-bijdrage nu bepaald?

Vanaf 1 januari 2013 is ook het werkelijke vermogen in box III (zoals spaartegoed, beleggingen, tweede woning e.d.) bepalend. Over het vermogen wordt voor de berekening van de AWBZ-bijdrage uitgegaan van een rendement van 8 %. Tevens wordt voor de bepaling van het verzamelinkomen ook al rekening gehouden met 4% van de grondslag sparen en beleggen, zoals de Belastingdienst doet. Door de recente wetswijziging wordt dus nog een extra 8% van de grondslag sparen en beleggen opgeteld bij het verzamelinkomen. Dit totaal is dan het bijdrageplichtig inkomen.

Deze nieuwe berekeningsmethodiek leidt nu voor mensen met vermogen tot een hogere bijdrage.

Hoe dit te voorkomen? 

Het peiljaar voor de berekening van de bijdrage ligt twee jaar voor het jaar van opname in de instelling. Zo wordt de bijdrage voor het jaar 2013 bepaald aan de hand van het inkomen 2011 en het vermogen in box III op 1 januari 2011.

Om een hoge eigen bijdrage te voorkomen of te vermijden kan gedacht worden aan de volgende zaken:

  1. (Tijdig) schenkingen doen aan de (klein)kinderen, via bankoverschrijving of via een schuldigerkenning bij de notaris.
  2. Uitkering van de erfdelen aan de kinderen wegens het overlijden van de eerste ouder. Let hierbij wel op de inhoud van het testament. 

Kortom

De AWBZ-bijdrage is met ingang van 1 januari 2013 fors verhoogd. Zorg er daarom voor dat het vermogen lager wordt door middel van schenkingen.   

Daarnaast kan een goed testament (van degene die als ouder als eerste komt te overlijden) voorkomen dat bij opname van de langstlevende ouder in een verpleeg-/verzorgingstehuis, het erfdeel van de kinderen wegens het overlijden van de eerste ouder ook verloren gaat c.q. gebruikt dient te worden voor betaling van de AWBZ-bijdrage.