Slimme tool: uitkeringstoets op Dividenduitkering.nl

Artikel
Column Accountant Jan van Zon

Slimme tool: uitkeringstoets op Dividenduitkering.nl

Artikel

Laatste update: 24 mei 2018
Gepubliceerd: 24 maart 2014

Voor bestuurders van vennootschappen (en hun accountants) is een slimme tool ontwikkeld: de uitkeringstoets op Dividenduitkering.nl. De toets helpt bestuurders hun besluitvorming over een dividenduitkering gestructureerd en efficiënt vast te leggen. Voor het gebruik van de toets wordt een geringe vergoeding gevraagd.

De Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht vereist een gedegen vastlegging van de wijze waarop de bestuurder heeft beoordeeld of een (dividend)uitkering die de vergadering van aandeelhouders heeft vastgesteld ook daadwerkelijk kan worden gedaan zonder de continuïteit van de vennootschap in gevaar te brengen. Dividenduitkering.nl stelt bestuurders in staat om die vastlegging gestructureerd en efficiënt uit te voeren. De toets bestaat uit een balanstoets en een liquiditeitstoets. Het systeem bepaalt aan de hand van ingevoerde gegevens de mate van diepgang en omvang van de noodzakelijke werkzaamheden. Het is dus een slim systeem: hoeveel vragen er beantwoord moeten worden, hangt af van de financiële complexiteit van de vennootschap. In het programma is ruimte voor persoonlijke toelichtingen en keuzes. De uitkomst kan ook zijn dat een dividenduitkering (beter) niet kan plaatsvinden.  

Beperking van de toets

De toets is uitsluitend bedoeld om een goede vastlegging te verzorgen van het besluit van de bestuurder van een bv. De toets is niet bedoeld voor de advisering over of het bepalen van een hoogte van een uitkering.  

€ 100 per toets

Bestuurders van vennootschappen en adviseurs krijgen tegen betaling van € 100 (exclusief btw) toegang tot de softwaretool. De ervaring leert dat het doorlopen van de test in een eenvoudige situatie 20 minuten vergt en dat de doorlooptijd toeneemt naarmate de complexiteit van de situatie hoger is. 

Rapportage

De uitkeringstoets draait in de cloud op een beveiligde, neutrale website: https://www.dividenduitkering.nl. Na afronding van de toets kunnen gebruikers de resultaten afdrukken. De resultaten worden ook als pdf naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Die resultaten bestaan uit: het bestuursbesluit tot het verrichten van de uitkering, de bekrachtiging van het bestuursbesluit, de samenvatting van de uitkomsten van de uitgevoerde toetsen en recapitulaties van bijzonderheden, de balanstoets, de betalingscapaciteits- en liquiditeitstoets en de ingevulde vragen. Het systeem slaat wel het resultaat van de toets op, maar verwijdert de ingevulde gegevens direct na afronding.  

Met de kennis van DRV

De uitkeringstoets op Dividenduitkering.nl is ontwikkeld door het Bureau Vaktechniek van DRV Accountants & Adviseurs en vervolgens zeer uitvoerig getest binnen DRV en door verschillende externe collega’s.