Terugblik 2014: over een wetgever die niet terugkijkt

Artikel
Column Accountant Johan Clarijs

Terugblik 2014: over een wetgever die niet terugkijkt

Artikel

Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 15 december 2014

Gedane zaken nemen geen keer, wordt vaak gezegd. Alleen in de toekomst kun je nog zaken veranderen en dat weet onze wetgever als geen ander. Het oude ontslagrecht had een belangrijk deel van zijn oorsprong uit de tijd van Wereldoorlog II. De maatschappij met al haar structuren is sindsdien enorm veranderd. Al jaren werd daarom gesproken over hervorming van dit systeem, dat door velen als star werd ervaren.

Als gevolg van het Sociaal Akkoord is inmiddels de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Een deel van deze wetgeving werpt zijn schaduw vooruit en wordt pas in 2015 volledig actief. Eén ding is zeker, het wordt in elk geval anders. Maar wordt het ook beter? Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Ogenschijnlijk worden de drempels lager en overzichtelijker. Wat echter ook verandert met de nieuwe wetgeving is dat een ontslagprocedure niet langer meer eindigt bij een uitspraak. Alle normale beroepsmogelijkheden staan straks open tegen een onwelgevallige uitspraak.

Ik hoef u niet uit te leggen dat dit onzekerheid schept. Beroepsprocedures duren over het algemeen vrij lang en brengen behoorlijke kosten met zich mee. De meeste advocaten die ik hierover heb gesproken, denken dat door deze wijziging een stroom nieuwe zaken op hen afkomt.

Je vraagt je af of de wetgever, althans de bedenkers van deze wet, dergelijke gevolgen voldoende hebben overzien en daarbij de naar verwachting niet geringe maatschappelijke gevolgen hebben meegewogen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, nog zo'n gezegde. Begin 2014 zijn de accijnzen op LPG en diesel verhoogd. Tankstations in de buurt van onze landsgrenzen zagen hun omzetten fors dalen als gevolg van het economisch handelen van de burger. Als je het mij vraagt een redelijk voorspelbaar gevolg. De reactie van de kant van de wetgever hierop was traag, ontkennend van aard en bovenal gericht op handhaving van de maatregel. Er ontstond een steekspel waarbij belangengroepen en staatssecretaris Wiebes van Financiën tegenover elkaar kwamen te staan. Bij sommigen ontstond nog hoop dat de maatregel zou worden teruggedraaid. Veranderen deed de staatssecretaris echter niets. Transporteurs die de mogelijkheid hebben,  tanken daardoor massaal in België. Inwoners uit de grensstreek ook. Ik bezondig me aan de gedachte dat ze daar dan ook misschien  wel meteen hun boodschappen gaan doen. Onderbouwen kan ik dat niet, maar als ik de uitlatingen van de bewindsman lees, is diens argumentatie dat hij een weglekeffect niet ziet, niet veel sterker.

Dat brengt me tot de conclusie dat de wetgever niet altijd de verwachte logische afwegingen maakt. Op de partij stemmen waarvan u denkt dat deze, eenmaal in het pluche beland, wel de juiste dingen doet is een mogelijkheid, zij het een lang en onzeker traject.

Eigenlijk rest u als ondernemer in zo'n geval maar één optie. Aanvaard de situatie zoals hij is en pas uw ondernemingsbeleid aan door mee te bewegen. Wij helpen u daar graag bij.

DRV Accountants & Adviseurs wenst u alvast een goede afsluiting van het jaar 2014 en de juiste set van soepele ondernemersvaardigheden die u in 2015 weer goed van pas kunnen komen.