Per 1 januari 2018 nieuwe cao horeca

Artikel
Nieuwe horeca CAO per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 nieuwe cao horeca

Artikel

Laatste update: 09 april 2018
Gepubliceerd: 09 april 2018

Meer dan drie jaar lang hebben werkgevers en werknemers in de horeca erover gedaan: een nieuwe cao. Eind 2017 is dit eindelijk gelukt. Per 1 januari 2018 geldt een nieuwe cao en deze heeft een looptijd van twee jaar. Er verandert echter weinig.

De nieuwe cao volgt uit afspraken die KHN (Koninklijke Horeca Nederland) en CNV Vakmensen hebben gemaakt. De cao volgt het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) op.

Regeling vakkrachten blijft bestaan

Onder de nieuwe cao blijft de regeling vakkrachten bestaan. Volgens deze regeling mag u werknemers de eerste 1976 uur dat zij in dienst zijn het minimumloon betalen, zij gelden dan nog niet als een vakkracht. Na deze uren, één vol dienstjaar, hebben fulltime werknemers recht op een loon dat bij de functie hoort.

Deze regeling is vooral voordelig bij het inzetten van oproepkrachten. Het zal immers lang duren voordat u hen 1976 uur betaald heeft. Maak hier slim gebruik van, maar onthoud goed personeel moet goed beloond worden. Zo is de vraag naar goede koks groot, maar het aanbod niet.

Afwijking wettelijke ketenregeling

Nieuw binnen de cao is dat u mag afwijken van de wettelijke ketenregeling voor werknemers die u inzet als seizoenskracht. Binnen de ketenbepaling moest u meer dan zes maanden wachten om een oud-werknemer weer aan te nemen. Deed u dit niet, dan moest u de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst moest nemen. Met de cao hoeft u nog maar drie maanden te wachten en kunt u seizoenskrachten dus steeds voor negen maanden aannemen.

Loonsverhoging voor personeel

Per 1 januari zijn de lonen verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,3%. Deze inflatiecorrectie zal ook plaatsvinden in januari 2019. Daarnaast krijgen werknemers een loonsverhoging van 1% in juli 2018 en nog een keer 1% in juli 2019.

Overgangsperiode

Er geldt voor de nieuwe cao een overgangsperiode tot 1 april 2018. In deze overgangsperiode krijgen werkgevers de tijd om hun lonen aan de nieuwe cao-lonen aan te passen. Voor het personeel dat onder de regeling vakkrachten valt, geldt alleen de verhoging van het wettelijke minimumloon.

Let op: Paste u het AVR niet toe? Dan geldt er per 1 januari 2018 nog een extra loonsverhoging van 2,2%. Ook hiervoor geldt de overgangsperiode tot 1 april 2018.

Meer informatie Heeft u vragen over de nieuwe cao of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact met ons op, de adviseurs van DRV helpen u hier graag bij.