Houdt u rekening met correcties in de laatste btw-aangifte van het jaar?

Artikel
Houdt u rekening met correcties in de laatste btw-aangifte van het jaar?

Houdt u rekening met correcties in de laatste btw-aangifte van het jaar?

Artikel

Expertise: Horeca, recreatie en toerisme
Onderwerp: Btw
Laatste update: 10 december 2018
Gepubliceerd: 10 december 2018

De laatste btw-aangifte van 2018 komt er alweer aan. In deze aangifte moet u mogelijk rekening houden met enkele eindejaarscorrecties, zoals het privégebruik van de auto van de zaak en diverse personeelsvoorzieningen.

Btw privégebruik auto

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan moet u voor dit privégebruik btw betalen. Deze bedraagt bij toepassing van de forfaitaire regeling, 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. In sommige gevallen gelden afwijkende regels, bijvoorbeeld wanneer de auto ouder is dan vijf jaar of zonder btw is aangeschaft. U geeft de btw voor het privégebruik van de zakelijke auto aan in de laatste aangifte van het boekjaar.

Tip: In sommige gevallen is het voordeliger om btw te betalen over uw werkelijke privégebruik. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Houd er wel rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien.

Correcties privégebruik

Kijk voor uw laatste btw-aangifte ook goed naar andere zakelijke goederen en diensten die u het afgelopen jaar privé heeft gebruikt. Heeft u de btw over deze goederen of diensten eerder afgetrokken als voorbelasting? Dan moet u voor het privégebruik btw betalen. Dit geeft u aan in de laatste btw-aangifte van het jaar.

Herziening aftrek bij vrijgestelde omzet

Koopt u goederen of diensten voor zowel btw-belaste activiteiten als voor btw-vrijgestelde activiteiten? Dan kunt u niet alle btw in aftrek brengen. Alleen de btw op kosten die u maakt voor belaste omzet is aftrekbaar. Dat betekent dat u een inschatting moet maken welk deel van de goederen en diensten u gebruikt voor belaste omzet.

In de laatste btw-aangifte moet u eventuele correcties aanbrengen in de verdeling die u heeft gemaakt tussen belaste en vrijgestelde omzet. Wanneer u teveel btw in aftrek heeft gebracht, moet u dit herzien.

Let op! De herzieningstermijn voor roerende investeringsgoederen (bijvoorbeeld een computer of een auto) is vijf jaar en voor onroerende investeringsgoederen (zoals een pand) tien jaar. Hiervoor gelden bijzondere regels.

Correctie over personeelsvoorzieningen

In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u ook alert zijn op de btw over personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken. Te denken valt bijvoorbeeld aan kerspakketten, jubileumcadeaus en personeelsuitjes. De btw mag u in principe in aftrek brengen als de voorzieningen en geschenken per werknemer of relatie niet meer bedragen dan € 227 (exclusief btw) per boekjaar. Heeft u meer uitgegeven en de btw hierover afgetrokken? Dan moet u waarschijnlijk de btw alsnog terugbetalen.

Kleineondernemersregeling

Voor zelfstandig ondernemers die de kleineondernemersregeling toepassen geldt dat ze hun vermindering (eventueel) kunnen corrigeren.

Heeft u vragen over correcties in de laatste btw-aangifte van het jaar? Neem dan contact met ons op.