Afgifte benodigde documenten voor transport vertienvoudigd door Brexit

Artikel
Transport ondernemer

Afgifte benodigde documenten voor transport vertienvoudigd door Brexit

Artikel

Expertise: Transport & Logistiek
Onderwerp: Ondernemen
Laatste update: 26 maart 2018
Gepubliceerd: 19 april 2017

De NIWO, de organisatie die Eurovergunningen verstrekt aan ruim 13.000 Nederlandse transportondernemingen, verwacht dat het aantal documenten dat zij ieder jaar verstrekken zal vertienvoudigen. Dit is een grote administratieve lastenverzwaring voor de branche.

De NIWO toetst iedere vijf jaar of Nederlandse transportondernemingen aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Ook verstrekt de NIWO onder andere ritmachtigingen, CEMT-vergunningen en Eurovergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Per jaar gaat het om de afgifte van 40.000 documenten. Als de Brexit doorgang krijgt is de verwachting dat dit aantal stijgt naar 400.000 documenten.

Toetsing van transportondernemingen

Sinds begin 2015 stelt de NIWO bij de eerste aanvraag of verlenging van een Eurovergunning vast of een transportbedrijf aangemerkt moet worden als zogeheten 'risicobedrijf'. Volgens de NIWO is sprake van een risicobedrijf als de solvabiliteitsratio lager is dan 20%, en/of het eigen vermogen wordt aangevuld met een achtergestelde lening. Risicobedrijven worden elk jaar opnieuw getoetst. Alle andere vergunninghouders in het wegvervoer worden elke vijf jaar aan de voorwaarden getoetst. Dit gebeurt in het kader van de verlenging van de Eurovergunning.

Aandachtspunten bij risicobedrijven

De volgende aandachtspunten zijn van belang bij risicobedrijven:
1. De kredietwaardigheid moet uit de ingediende stukken blijken;
2. De achtergestelde lening moet daadwerkelijk aanwezig zijn (geweest) binnen de onderneming en ook gestort;
3. Onderbouwing van de eventuele benodigde overwaarde meesturen.

Meer informatie

Bent u transportondernemer en wilt u weten wanneer u opnieuw getoetst moet worden voor de Eurovergunning? Wij kunnen u helpen bij de aanvraagprocedure. Ook voor andere vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.