Agrarische sector

Akkerbouw, veehouderij, glastuinbouw en visserij
Agrarische sector

Agrarische sector

Akkerbouw, veehouderij, glastuinbouw en visserij

Nederland is wereldwijd een belangrijke leverancier van agrarische producten. Toch kent u als ondernemer in de agrarische sector genoeg uitdagingen. Zo is grond schaars en maken de opdrijvende grondprijzen het lastig om uw plannen gefinancierd te krijgen bij de bank. Daarom zoeken agrariërs veelal naar alternatieve financieringsvormen, zoals beleggingsmaatschappijen. Ook blijkt het overdragen van de onderneming vaak lastig, doordat de opvolger niet altijd meer in de zoon of dochter gevonden wordt.

Financiële vraagstukken in de agrarische sector

U wilt als ondernemer uw koers bepalen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk dat u over de juiste informatie beschikt. Wij richten uw financiële administratie efficiënt in, zodat u 24/7 inzicht heeft in uw actuele bedrijfsvoering. Heeft u bijvoorbeeld wel voldoende ruimte om uw plannen te verwezenlijken? Hoe staat het met de liquiditeit en rentabiliteit in uw agrarisch bedrijf? DRV Pro geeft u de informatie die u nodig heeft voor een goed onderbouwd plan voor uw bedrijfsactiviteiten.

Sectorgroep Agrarisch kent uw branche

De agrarische sector kent diverse subsectoren met uiteenlopende uitdagingen. Met twaalf vestigingen in Zuidwest-Nederland heeft DRV specialistische kennis in huis over de diverse gebieden. Zo heeft DRV met haar wortels in Zeeland veel cliënten op het gebied van visserij, en dan met name in de mosselsector, maar ook de akkerbouw en fruitteelt. Terwijl onze accountants in het Westland gespecialiseerd zijn in de glastuinbouw. Al deze specialistische kennis over de agrarische sector heeft DRV samengebracht in een sectorgroep Agrarisch.

Btw en fiscaal voordeel voor agrarische ondernemers

Kansen om fiscaal voordeel te behalen moet u niet onbenut laten, maar ook is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de regels die er gelden. Want welk btw-tarief mag u hanteren op landbouwproducten? En hoe zit het als uw agrarische producten exporteert? Onze adviseurs houden u op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en brengen kansen voor u in kaart.

DRV is bovendien aangesloten bij het internationale netwerk van onafhankelijke accountantskantoren Moore Stephens International. Samen met deze internationale partners bieden we ondernemers ondersteuning bij grensoverschrijdende activiteiten.

Subsidiemogelijkheden

Daarnaast zijn er een aantal specifieke fiscale- en subsidieregelingen die u geld kunnen besparen. Heeft u bijvoorbeeld asbestdaken die u wilt laten vervangen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke regeling. Onze subsidieadviseurs gaan na waar er voor u kansen liggen en of u aan de voorwaarden voldoet. Bent u benieuwd of u als agrariër in aanmerking komt voor subsidie? Vul dan gratis onze subsidiescan in.

Overnames binnen de agrarische sector

Het overdragen van een agrarische onderneming is vaak lastig vanwege de hoge waarde van het bedrijf in het economisch verkeer. Om de onderneming toch financierbaar te maken, wordt daarom vaak een andere waarde gehanteerd waarbij een nog net lonende exploitatie mogelijk is. Denk aan de verpachtwaarde, die een stuk lager is en hierbij richting geeft. Vindt de overname binnen de familie plaats, dan vormt dit echter een probleem voor de andere erfgenamen. Onderlinge verhoudingen komen onder druk te staan en het is lastig om het bedrijf in stand te houden. DRV heeft Corporate Finance-adviseurs die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van overnametrajecten. Ook kunnen zij helpen bij het vinden van de juiste overnamepartij, mocht er geen opvolger zijn binnen de familie.