Subsidie voor energiezuinige- en/of milieuvriendelijke investeringen in de (glas)tuinbouw

Artikel
Subsidie voor energiezuinige- en/of milieuvriendelijke investeringen in de (glas)tuinbouw

Subsidie voor energiezuinige- en/of milieuvriendelijke investeringen in de (glas)tuinbouw

Artikel

Laatste update: 14 februari 2020
Gepubliceerd: 14 februari 2020

Wilt u als ondernemer in de (glas)tuinbouw investeren in energiezuinige maatregelen en/of milieuvriendelijke investeringen? Dan kunt u in aanmerking komen voor diverse fiscale subsidieregelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA). In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor u uiteen.

Subsidie voor energiebesparing in de (glas)tuinbouw

Bij investering in energiezuinige bedrijfsmiddelen komt u mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA levert u dubbel voordeel op: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting. De EIA geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Door gebruik te maken van de EIA kunt u 45% van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst. Gemiddeld behaalt u op uw investering een netto voordeel van 11%   

Energielijst 2020

Wanneer u gebruik wilt maken de EIA geldt de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel op de Energielijst 2020 staat. Wij hebben voor u een beknopt overzicht gemaakt van de mogelijkheden die de Energielijst 2020 biedt voor de (glas)tuinbouw: 

 • Led- belichting
 • (UV) Gewasbeschermingsinstallaties
 • Warmtepompen
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking op het dak van een bedrijfsgebouw
 • 2e energiescherm
 • Luchtbehandelingssystemen
 • Horizontale schermen
 • Vernevelingsinstallaties
 • Aansluiting op CO2- leiding
 • Systeem voor benutting afvalwarmte

Daarnaast zijn er ook diverse investeringen voor bestaande processen die wel een significante energiebesparingen opleveren, maar niet op de Energielijst staan. Deze investeringen kunnen mogelijk toch in aanmerking komen voor subsidie. Onze adviseurs in de (glas)tuinbouw kunnen u hier snel een indicatie van geven. Voorbeelden van zulke investeringen zijn:

 • Een rookgasreiniger
 • Een klimaatcomputer
 • Een condensor voor op de WKK

Investeringssubsidie voor milieubesparingen

Naast de EIA is er een soortgelijke subsidieregeling voor milieuvriendelijke investeringen: de Milieu-investeringsaftrek (hierna: MIA). Deze aftrek is bestemd voor investeringen die aanzienlijke milieuwinst opleveren. Met de MIA kunt u 13,5% tot 36% van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst.

Daarnaast bestaat ook de Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen (hierna: VAMIL). Door gebruik te maken van de VAMIL kunt u direct 75% van de investering afschrijven van de fiscale winst. Dit levert u naast een direct liquiditeitsvoordeel ook een rentevoordeel op.

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking kunnen komen voor MIA, VAMIL of beide zijn:

 • Een kas die voldoet aan het ‘On the way to PlanetProof’ principe
 • Een groen label kas
 • Een elektrische bedrijfsauto en een bijbehorende laadpaal
 • Systeem voor het koelen en verwarmen van (semi)- gesloten kassen
 • Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie

Aanvraagtermijn

Om gebruik te maken van de EIA, de MIA en de VAMIL moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag indienen. Doet u dit niet? Dan verspeelt u het recht op deze subsidiemogelijkheden. 

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

De WBSO is een fiscale regeling voor research en development. Bij het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten en/ of onderzoeksprojecten kunt u uw kosten voor R&D verlagen door middel van de WBSO. Ook bij het ontwikkelen van een product of proces dat volledig nieuw is op de markt en voor uw eigen bedrijf, kunt u tot 40% van uw gemaakte kosten besparen. Tot slot kunt u de WBSO inzetten voor het uitvoeren van Technisch Wetenschappelijk Onderzoek (TWO). Hierbij gaat u een probleemstelling onderzoeken om zo nieuwe technische kennis te genereren. Teelttechniek is daarbij uitgesloten, wel is het mogelijk om plantfysiologie te onderzoeken.

Lager belastingtarief in de innovatiebox

Als uw project is goedgekeurd voor de WBSO en u gaat in de toekomst winst maken met dit project of door dit proces, dan kunt u met de WBSO als toegangsticket toetreden tot de Innovatiebox. In de innovatiebox betaalt u een lager belastingtarief van 7% over de winst die u haalt uit uw product of proces doordat u onderzoeks- en ontwikkelingswerk heeft verricht.

Stimulering Duurzame Energieproductie

Indien u hernieuwbare energie gaat produceren kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Voor de glastuinbouw is vooral de Zon SDE+ van toepassing. Indien u uw bedrijfsactiviteiten wilt voorzien van zonnestroom door zonnepanelen te installeren, is deze regeling zeer aantrekkelijk.

Investeringen in Energie- efficiënte (glas)tuinbouw (EG voorheen EHG)

Per 2 maart 2020 gaat de regeling EG weer open. Deze regeling kan uw investering voor 25% subsidiëren en ziet toe op de volgende investeringen:

 • Een tweede energiescherm (met een energiebesparing van meer dan 45%).
 • Luchtbehandelingssystemen waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd.
 • Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster.
 • Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2 -netwerk of -cluster.

Marktintroductie energie- innovaties (glas)tuinbouw

Voor (glas)tuinbouwers of samenwerkingsverbanden van (glas)tuinbouwers is de Marktintroductie energie- innovaties glastuinbouw (MEI) een aantrekkelijke subsidieregeling als zij willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat dan om het investeren in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2- uitstoot verminderen. U kunt tot 40% van de gemaakte kosten vergoed krijgen.

U krijgt subsidie voor de kosten die u heeft gemaakt voor:

 • De bouw, verwerving inrichting of verbetering van onroerende zaken.
 • De aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent.
 • Ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de bovengenoemde kosten.

Om deze kosten vergoed te krijgen moet u voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

 • Investeren in hernieuwbare energie.
 • De investering moet als afzonderlijke investering kunnen worden vastgesteld.

Voorbeelden van hernieuwbare, niet- fossiele energiebronnen zijn:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • aerothermische energie
 • geothermische energie
 • hydrothermische energie
 • energie uit:
  • oceanen
  • waterkracht
  • biomassa
  • stortgas
  • rioolwaterzuiveringsgas
  • biogas

Weten of u in aanmerking komt voor subsidie?

Bent u benieuwd of u gebruik kunt maken van deze regelingen en of uw (voorgenomen) investering aan de juiste voorwaarden voldoet? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!