"De vereiste is om je familieleden te overtuigen van jouw idee"

Artikel
Accountant Goes

"De vereiste is om je familieleden te overtuigen van jouw idee"

Artikel

Expertise: Agrarische sector
Onderwerp: Ondernemen
Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 01 september 2014

Familiebedrijven zijn een belangrijke factor in onze economie. Het zijn vaak krachtige organisaties, waarbij niet alleen de bedrijfsbelangen, maar ook de familiebelangen een grote rol spelen. DRV begeleidt en adviseert veel familiebedrijven en één daarvan is de Barbé Groep in Yerseke. Barbé is de grootste mosselkweker van Nederland en neemt een bijzondere plaats in de sector in. Julien Barbé, zoon van de huidige eigenaar Eddy, deelt zijn ervaringen.

Een mossel is als een goede wijn 

“Als familie zijn wij al ruim 100 jaar actief in het kweken en later ook handelen van mosselen”, vertelt Julien. “Mijn opa nam het bedrijf ooit over van zijn stiefvader, en mijn vader volgde hem zo’n 40 jaar geleden op. Mijn oom werkte er toen al, en later ook mijn neef en mijn nicht. In totaal werken er 39 mensen in ons bedrijf.” Julien: “al vanaf jongs af aan heb ik veel meegekregen van het reilen en zeilen van ons bedrijf. Hoewel ik na mijn studie eerst mijn loopbaan elders startte, voelde ik toch dat mijn toekomst hier ligt. Ik vergelijk het mosselkweken wel eens met goede wijnen en wijnstreken: zoals bij wijn bepaalt de locatie de kwaliteit van mosselen. Ik zie het als een uitdaging om met de kweekpercelen die we hebben, de hoogste kwaliteit mosselen te leveren.”

Grote invloed van externe factoren  

Yerseke speelt een centrale rol in de Nederlandse mosselvangst en –verwerking. In de Zeeuwse wateren en in de Waddenzee worden de mosselen gevangen en vervolgens verkocht op de veiling van Yerseke. “Veel externe factoren bepalen de bedrijfsvoering. De weersomstandigheden zijn bepalend voor de hoeveelheid mosselen en de kwaliteit ervan, maar ook de eisen die de overheid aan onze sector stelt zijn van grote invloed. En dan hebben we nog te maken met sterke concurrentie; onze buren zijn immers ook mosselkwekers en handelaren.”

Strategische keuzes

”Onze besparingen en groeikansen komen dan ook vooral door makkelijker werken, door automatisering en door strategische keuzes. Bij het bedenken en afwegen van strategische keuzes is DRV vaak nauw betrokken. Manfred Zurhorst, onze adviseur, is degene die we bellen voor advies. Onze insteek als het gaat om ondernemen, is om ideeën en opties heel erg goed met elkaar te overleggen. Manfred heeft in dat stadium vaak al vooronderzoek gedaan. Het is een vereiste om aan je familieleden te kunnen uitleggen dat je idee goed is. Als je ze ervan kunt overtuigen, dan gaan we ervoor. Lukt dat niet, dan was het waarschijnlijk geen goed idee en gaan we met elkaar terug naar
de tekentafel. We komen er altijd uit en kunnen dan zonder twijfel voor een bepaalde keuze gaan. Je hoort wel eens verhalen over familiebedrijven waarbij de familie helemaal niet goed kan samenwerken, maar dat is bij ons niet het geval. Onze samenwerking verloopt heel organisch.”

Innovatieve technieken

In de mosselbranche zijn onderzoek en innovatie van groot belang. Nieuwe kweekmethodes zorgen ervoor dat op efficiënte wijze een hoge kwaliteit mossel kan worden gekweekt. Een deel van de innovatieve technieken die worden toegepast, zijn echter niet zozeer om de efficiëntie en kwaliteit te vergroten, maar zijn opgelegd vanuit de overheid. Julien: “In 2008 werden mosselkwekers verplicht om het traditionele vissen, waarbij mosselzaad vanaf de bodem wordt opgevist, in te ruilen voor zogenaamde MZI-installaties. Dit zijn constructies waarbij mosselzaad zich hecht aan touwen die zijn vastgemaakt aan lange lijnen met drijvers. Deze methode is ingevoerd om het mosselkweken duurzamer te maken. Het is maar de vraag of mosselkweek voorheen niet duurzaam was. Recent onderzoek laat zien dat de impact van mosselkweek zeer laag is. In de praktijk zijn de installaties enorm kapitaalintensief. Alle touwen moeten handmatig worden geknoopt (900 stuks per lijn!) en de installaties zijn bovendien erg stormgevoelig. We zijn dus hard op zoek naar innovatieve manieren om hier tijd en energie te besparen. Ook hier is het van belang om in een vroeg stadium al de juiste afwegingen te maken. De subsidieadviseurs van DRV helpen ons dan ook bij het uitzoeken van innovatieve opties en het verkrijgen van financiering.”

DRV Accountants & Adviseurs helpt ondernemers met het optimaliseren van bedrijfsprestaties. Bent u benieuwd hoe u nog meer uit úw
onderneming kunt halen? Neem gerust contact met ons op.