Wat valt onder agrarisch bedrijfsgebouw en wat niet?

Artikel
Agrarisch

Wat valt onder agrarisch bedrijfsgebouw en wat niet?

Artikel

Expertise: Agrarische sector
Onderwerp: WOZ
Laatste update: 07 november 2018
Gepubliceerd: 05 september 2018

Tegenwoordig mag er nog maar beperkt worden afgeschreven op bedrijfsgebouwen. Veel agrarisch ondernemers hebben meerdere bedrijfsgebouwen, zoals mestsilo’s en kuilvoeropslag. Het is daarom van belang om te weten wat er wordt aangemerkt als agrarisch gebouw en wat niet. Wij zetten het in dit artikel voor u uiteen.

Afschrijving op gebouwen

Op een gebouw dat tot het ondernemingsvermogen behoort, kan nog maar beperkt worden afgeschreven. Wanneer u het gebouw zelf in gebruik heeft kunt u tot 50% van de WOZ-waarde afschrijven. Heeft u het gebouw aan een derde ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld via verhuur, dan kunt u tot 100% van de WOZ-waarde afschrijven.

Voorwaarden

Of iets al dan niet behoort tot een gebouw is afhankelijk van verschillende factoren. Bepalend zijn onder meer de onderlinge afstand van de gebouwen, de bouwkundige situatie en de bereikbaarheid vanuit het hoofdgebouw. Onlangs deden de rechtbanken Zuid-West Brabant en Gelderland uitspraak over deze kwestie en bepaalden wat wel en niet als bijgebouw kon worden aangemerkt. Uit de wetsgeschiedenis leidden zij af dat het erom gaat of een bedrijfsmiddel behoort bij een gebouw, daarbij in gebruik of er dienstbaar aan is.

Wel bijgebouw

In de betreffende rechtszaken ging het om onder meer agrarische bijgebouwen zoals mestsilo's, een strooiselhok, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding. Van deze zaken werd bepaald dat ze behoorden bij het agrarische gebouw, dan wel hierbij in gebruik of hier dienstbaar aan waren. Op deze bijgebouwen mocht dus niet apart worden afgeschreven.

Geen bijgebouw

De pomp en wateronthardingsinstallatie behoren volgens één van de rechters niet tot het gebouw. Deze konden eenvoudig verwijderd worden en bovendien beschikte de boerderij ook over een gewone drinkwatervoorziening. Hier mocht dus wél apart op worden afgeschreven.

Let op! De uitspraak is met het oog op de toekomst extra van belang: het afschrijven op bedrijfsgebouwen wordt volgens de plannen van dit kabinet vanaf volgend jaar verder ingeperkt voor belastingplichtigen die onder de vennootschapsbelasting vallen (vooral bv’s). Daarvoor gaat gelden dat ook voor gebouwen in eigen gebruik enkel afgeschreven mag worden tot 100% van de WOZ-waarde.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder.