Verwachting Prinsjesdag 2019: vennootschapsbelasting minder omlaag

Artikel
Header Prinsjesdag 2016

Verwachting Prinsjesdag 2019: vennootschapsbelasting minder omlaag

Artikel

Laatste update: 29 augustus 2019
Gepubliceerd: 29 augustus 2019

Op 17 september op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2020. Het kabinet heeft een flinke lastenverlichting voor burgers voor ogen. De rekening daarvoor moet onder andere worden betaald door het bedrijfsleven, zo meldde het FD eerder op basis van Haagse bronnen. De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt uitgesteld of verminderd. Ook wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd.

Lastenverlichting voor burgers

Het kabinet is van plan € 3 miljard uit te trekken voor lastenverlichting voor de burgers, met name voor middeninkomens.

Zelfstandigenaftrek omlaag

Volgens de berichten zou de zelfstandigenaftrek in tien jaar tijd worden verlaagd van € 7.280 naar € 5.000, ofwel ruim 30% minder. Bij een belastingtarief van 49,5% kost dit een zelfstandige dus ruim € 1.100 netto per jaar.

Vennootschapsbelasting minder omlaag

Ook bedrijven gaan fors meebetalen aan de lastenverlichting. Zo betalen bv's vanaf een winst van € 200.000 nu 25% belasting. Aangekondigd was dat dit tarief volgend jaar zou dalen naar 22,55% en in 2022 naar 20,5%. In de nieuwe plannen blijft het tarief volgend jaar gelijk en daalt het in 2022 slechts naar 21,7%.

Presentatie op Prinsjesdag

De officiële plannen worden op Prinsjesdag gepresenteerd en dan wordt duidelijk wat de exacte maatregelen zijn die de overheid voor burgers en ondernemingen voor ogen heeft. Daarna moeten ze nog door het parlement worden aangenomen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van alle wijzigingen en mogelijkheden!

Heeft u al vragen over de verwachte maatregelen van het kabinet? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!