Aanpassing spelregels rondom personeelskorting

Artikel
Aanpassing spelregels rondom personeelskorting

Aanpassing spelregels rondom personeelskorting

Artikel

Laatste update: 21 oktober 2019
Gepubliceerd: 21 oktober 2019

In de werkkostenregeling (WKR) is momenteel een speciale regeling voor personeelskorting opgenomen. Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de waardering van het voordeel van personeelskortingen vermoedelijk per 1 januari 2020 wordt aangepast. In dit artikel gaan wij in op deze wijziging en geven wij u een overzicht van de spelregels van personeelskortingen.

Personeelskorting: hoe zit dat nu?

Het is niet ongebruikelijk om uw medewerkers korting te geven op de aanschaf van producten uit uw bedrijf. Deze korting wordt door de fiscus gezien als een secundaire arbeidsvoorwaarde en wordt daarom belast als loon, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. U kunt uw medewerkers onbelast korting geven op producten uit uw bedrijf onder de volgende voorwaarden:

  • De producten zijn niet branchevreemd.
  • U geeft niet meer dan 20% korting over de waarde in het economisch verkeer.
  • U geeft per jaar, per werknemer, niet meer dan € 500 korting.

Bovenstaande regeling geldt ook voor korting op producten uit het eigen bedrijf aan gepensioneerde of arbeidsongeschikte werknemers. Wanneer een met uw bedrijf verbonden vennootschap korting geeft, mag ook van deze regeling gebruik worden gemaakt. Het gaat daarbij om de volgende vennootschappen:

  • Waarin uw bedrijf voor ten minste 1/3 gedeelte belang heeft.
  • Die voor ten minste 1/3 gedeelte belang in uw bedrijf heeft.
  • Waarin een derde bedrijf voor ten minste 1/3 gedeelte belang heeft in een bedrijf dat ten minste 1/3 gedeelte belang heeft in uw bedrijf.

Huidige waardering producten eigen bedrijf regeling

De onbelaste korting is gemaximeerd op 20% van de waarde in het economisch verkeer van de producten. Volgens de huidige wet moeten verstrekkingen van branche-eigen producten echter worden gewaardeerd op het bedrag dat aan een derde in rekening zou worden gebracht.

Voorgestelde wijziging waardering producten eigen bedrijf

De waarde in het economisch verkeer en het bedrag dat aan een derde in rekening wordt gebracht hoeft niet aan elkaar gelijk te zijn. Dit wordt aangepast met ingang van 1 januari 2020. Het product uit eigen bedrijf wordt dan altijd gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Meestal is dit de consumentenprijs.

Welke stappen moet u ondernemen voor 1 januari 2020?

Als uw personeel met korting producten kan kopen, adviseren wij u te controleren of uw regeling voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wij adviseren u daarnaast de kortingsregeling schriftelijk vast te leggen zodat deze voor iedereen duidelijk is. Indien gewenst kunnen wij uiteraard beoordelen of de personeelskortingsregeling in uw bedrijf voldoet aan de fiscale spelregels, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem in dat geval contact met ons op!