Wettelijke vastlegging coronasteunmaatregelen - Belastingplan 2021

Artikel
Wettelijke vastlegging coronasteunmaatregelen - Belastingplan 2021

Wettelijke vastlegging coronasteunmaatregelen - Belastingplan 2021

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Belastingplan
Laatste update: 16 september 2020
Gepubliceerd: 16 september 2020

Het afgelopen jaar heeft het kabinet in verband met de coronacrisis een groot aantal steunmaatregelen geïntroduceerd. In het Belastingplan 2021 zijn een deel van deze maatregelen verder verduidelijkt en wettelijk vastgelegd. Zo is nu duidelijk hoe de bonus van de zorgprofessionals fiscaal behandeld moet worden. Verder leest u over de TOGS, de verruiming van de vrije ruimte de coronareserve en meer.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste maatregelen rondom de coronacrisis? Bekijk dan ons dossier coronavirus en ondernemen.

Winstvrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten (TVL)

Ondernemers in bepaalde branches die schade hebben geleden door de coronamaatregelen, konden tot en met 15 juni 2020 aanspraak maken op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS of € 4.000-regeling). Deze regeling is daarna opgevolgd door de Regeling Subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL).

De vergoedingen die op basis van deze regelingen worden ontvangen behoren in beginsel tot de winst. Dit is niet wenselijk. Daarom is in een eerder besluit geregeld dat deze vergoedingen niet tot de winst worden gerekend. Dit wordt nu ook vastgelegd in een wetsvoorstel.

Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorginstellingen kunnen werknemers en niet-werknemers (zoals zzp’ers en extern ingehuurd schoonmaakpersoneel) een belastingvrije bonus geven van € 1.000. Deze bonus moet door de zorginstellingen verwerkt worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wordt aangemerkt als eindheffingsbestanddeel. Hierdoor wordt bij de werknemer geen belasting geheven en is de vergoeding netto. De bonus leidt hierdoor eveneens niet tot lagere toeslagen voor de werknemer.

Dit was echter nog niet mogelijk bij niet-werknemers. Daarom is deze mogelijkheid nu ook voor niet-werknemers opgenomen in het Belastingplan. Het eindheffingstarief is vastgesteld op 75%. Gelijk aan het tarief voor verstrekkingen van meer dan € 136 aan niet-werknemers.

De zorginstelling kan voor de bonus een aanvraag indienen bij de Minister van VWS. De bonus inclusief de verschuldigde eindheffing wordt vervolgens vergoed aan de zorginstelling.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten

De tijdelijke overbruggingsregeling voor flexwerkers wordt nu in een wet vastgelegd. Hiermee konden flexwerkers een tegemoetkoming aanvragen van € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei. De overbruggingsregeling was bedoeld voor flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomen in april zagen dalen ten opzichte van februari. Voorwaarden was wel dat ze geen aanspraak konden maken op een socialezekerheidsuitkering en onvoldoende middelen hadden om van rond te komen.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling in 2020

Vanwege de coronacrisis werd de vrije ruimte van de Werkkostenregeling verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze verhoging is nu in een wetsvoorstel vastgelegd en is enkel in 2020 van kracht.

Vastlegging fiscale coronareserve

Verwacht u dat u met uw bv over 2020 verlies draait? Dan is het verstandig om in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een fiscale reserve op te nemen. U kunt uw te verwachten verlies over 2020 dan al verrekenen met uw winst over 2019, waardoor u minder belasting betaalt. Voorwaarde is wel dat het verlies over 2020 verband moet houden met de gevolgen van de coronacrisis.

De fiscale coronareserve is maximaal de winst over 2019 zonder rekening te houden met deze reserve. De coronareserve valt verplicht in 2020 vrij. De maatregel wordt nu opgenomen in een wetsvoorstel en was eerder onderdeel van een beleidsbesluit.

Kennisdossier op onze website

Tijdens Prinsjesdag kondigde het kabinet veel maatregelen aan. Ook gelden in 2021 andere fiscale tarieven en vrijstellingen. Omdat u waarschijnlijk niet alles wilt weten, en over sommige thema’s wat meer dan over andere, maken we veel verschillende artikelen. Zo hopen we het makkelijker te maken om snel de informatie te vinden die u zoekt. Op de overzichtspagina Prinsjesdag 2020 zijn alle publicaties verzameld. Eventuele wijzigingen in de plannen na behandeling in de Eerste en Tweede Kamer maken we ook via deze pagina bekend.

Om de artikelen leesbaar te houden, beperken we ons tot de hoofdlijnen. Wilt u diepgaandere informatie, of mist u informatie? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij DRV of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag.