Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen 2016

Artikel
Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen 2016

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Eindejaarstips
Laatste update: 17 november 2016
Gepubliceerd: 17 november 2016

Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor 2017.

Tip 1: Houd rekening met de nieuwe tarieven in box 3

Met ingang van 1 januari 2017 verandert het uiterlijk van box 3. Het vaste forfaitaire rendement van 4% wordt vervangen door drie schijven met jaarlijks veranderende rendementen. Voor de peildatum 1 januari 2017 zijn deze als volgt vastgesteld:

1e schijf

  • Box 3 vermogen vermogen (per belastingplichtige): tot en met €100.000
  • Heffingsvrij vermogen: -€ 25.000
  • Forfaitair rendement: 2,87%

2e schijf

  • Box 3 vermogen vermogen (per belastingplichtige): van €100.001 t/m € 1.000.000
  • Forfaitair rendement: 4,60%

3e schijf

  • Box 3 vermogen vermogen (per belastingplichtige): vanaf € 1.000.001
  • Forfaitair rendement: 5,39%

Het tarief in box 3 blijft wel 30%. Het heffingsvrij vermogen (een vast bedrag dat vrijgesteld is van belasting) wordt verhoogd naar € 25.000 per persoon.

Let op! De nieuwe tarieven zijn voordeliger voor de lagere vermogens en nadeliger voor de hogere vermogens. Het omslagpunt ligt rond een vermogen van € 245.000. Tot dat vermogen betaalt u in 2017 effectief minder belasting over uw vermogen dan in 2016. Is uw vermogen groter, dan zult u in 2017 effectief meer belasting betalen over uw vermogen.

Er zijn mogelijkheden om de belastingdruk over uw vermogen te verlagen. Heeft u interesse in de mogelijkheden, neemt u dan contact met ons op. Wij praten er graag met u over.

Tip 2: Beleg groen in box 3

Wilt u uw box 3 vermogen verlagen, denk dan eens aan groene beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.213 (bedrag 2016). Heeft u een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor u en uw partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€ 114.426). Naast de vrijstelling in box 3 heeft u nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Tip: Check wel altijd eerst of het fonds waarin u wilt beleggen door de Belastingdienst is aangewezen als een groen fonds. Is dat niet het geval, dan gelden de vrijstelling en de heffingskorting namelijk niet.

Tip 3: Koop uw zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar

Alle roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoeft u niet op te geven in box 3. Bij roerende zaken kunt u denken aan inboedel, een auto, boot of caravan, maar bijvoorbeeld ook aan juwelen of een duur horloge. Bent u van plan binnenkort een dergelijke aanschaf te doen, zorg dan dat u deze aanschaf uiterlijk 31 december heeft gedaan en betaald. In de box 3 heffing per 1 januari 2017 zal dit vermogen dan niet meer worden meegenomen.

Let op! Er geldt een antimisbruikmaatregel. Kan de Belastingdienst namelijk aannemelijk maken dat u de zaken hoofdzakelijk ter belegging heeft gekocht, dan behoren deze zaken wel tot het vermogen in box 3. Ook als u deze zaken tevens persoonlijk gebruikt.

Tip 4: Investeer in kunst en wetenschap

Ook voorwerpen van kunst en wetenschap zijn vrijgesteld in box 3. Wilt u uw box 3-vermogen per 1 januari 2017 verlagen, overweeg dan een investering in voorwerpen van kunst of wetenschap.

Tip: Ook hier geldt een antimisbruikmaatregel. De vrijstelling geldt niet als de voorwerpen voor ten minste 70% ter belegging dienen.

Tip 5: Word energieleverancier

Investeert u in zonnepanelen, dan levert dat een aantal financiële en fiscale voordelen op. De zonnepanelen hoeft u namelijk niet in box 3 op te geven, waardoor u een besparing in box 3 realiseert (namelijk minder vermogen).

Daarnaast kunt u de btw met betrekking tot de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. U wordt namelijk als particulier met zonnepanelen voor de btw aangemerkt als ondernemer.

Tenslotte gaan uw energiekosten omlaag omdat u zelf een deel van uw energie opwekt via de zonnepanelen.

Door al deze voordelen zal het rendement op de zonnepanelen waarschijnlijk vele malen hoger zijn dan vandaag de dag op een gewone spaarrekening. Laat u goed informeren over de voordelen.

Tip 6: Pleeg nog dit jaar onderhoud aan uw monumentenpand

Particuliere eigenaren kunnen de kosten van onderhoud aan hun rijksmonumentenpand fiscaal in aftrek brengen. De voorgenomen afschaffing van de regeling per 1 januari 2017 is van de baan. Ook in 2017 is aftrek voor onderhoud van een monumentenpand mogelijk. Toch is de minister van plan in de toekomst een vervangende regeling in het leven te roepen. Vanaf 2019 komt een heel nieuw financieel stelsel voor monumentenzorg.

Tip: Pleeg en betaal uw onderhoud nog zoveel mogelijk in 2016 en 2017. U kunt dan in ieder geval nog gebruikmaken van de fiscale aftrek.

Tip 7: Stel uw opleiding niet langer uit

Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen nu nog de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. In het oorspronkelijke belastingplan was opgenomen dat met ingang van 2018 deze aftrekpost zou vervallen. In plaats daarvan zou een regeling komen met scholingsvouchers voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn om scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is.

De afschaffi is opgeschort en het is nu nog niet duidelijk op welk moment de scholingsuitgaven niet meer via de inkomstenbelasting in aftrek worden gebracht en op welke wijze scholing dan gestimuleerd zal worden.

Tip: Wilt u een opleiding gaan doen die in aanmerking komt voor aftrek in de inkomstenbelasting, stel deze opleiding niet te lang uit, zodat u nog kunt genieten van het fiscale voordeel.

Tip 8: Koop nog dit jaar een lijfrente

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn overigens alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. Laat u vooraf informeren over alle voorwaarden en de hoogte van de maximaal aftrekbare premie.

Tip: Zorg dat u de bedragen in 2016 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2016.

Tip 9: Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Met betrekking tot uw aanslag inkomstenbelasting 2015 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2016 een rente van 4%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Voorkom dat u deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip: Vraag ook een nieuwe lagere voorlopige aanslag aan als uw voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kunt u niet meer “sparen” bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

Tip 10: Vraag middeling aan bij schommelende inkomsten

Heeft u de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten gehad in box 1, dan heeft u misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn. In zo’n geval kunt u door middel van middeling proberen geld terug te vragen bij de Belastingdienst. Middeling vindt plaats door voor drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten. Houd hierbij rekening met een drempel van € 545. Alleen het meerdere boven deze € 545 krijgt u van de Belastingdienst terug.

Let op! Middeling gaat niet automatisch. Wij kunnen voor u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst.