Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Artikel
Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Artikel

Laatste update: 09 januari 2020
Gepubliceerd: 09 januari 2020

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000. Lees hier wat dit voor u als dga betekent.

Verhoging gebruikelijk loon dga in 2020

De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging met € 1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging vloeit voort uit de algemene jaarlijkse indexering van een aantal bedragen in de belastingwetten. Deze jaarlijkse indexering is voor 2020 vastgesteld op 1,6%. De verhoging van het gebruikelijk loon valt dit jaar hoger uit, omdat dit bedrag wordt afgerond op eenheden van duizend euro.

Hoogte gebruikelijk loon dga 2020

Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000.

Heeft u vragen over de verhoging van het gebruikelijk loon in 2020? Neem dan contact met ons op.