Harde Brexit? Fiscaal overgangsrecht in de maak

Artikel
Harde Brexit? Fiscaal overgangsrecht in de maak

Harde Brexit? Fiscaal overgangsrecht in de maak

Artikel

Laatste update: 11 februari 2019
Gepubliceerd: 11 februari 2019

Staatssecretaris Snel heeft op 4 februari 2019 laten weten dat de overheid burgers en bedrijven tegemoet komt met fiscaal overgangsrecht als er een harde Brexit plaatsvindt. De staatssecretaris is voornemens om een beleidsbesluit uit te vaardigen. Hierin wordt het Verenigd Koninkrijk voor – nader te bepalen – wetten voor het lopende belastingjaar geacht onderdeel uit te maken van de EU. Zo kunnen burgers zich beter voorbereiden op de nieuwe situatie.

Bovendien is de staatssecretaris van plan overgangsrecht te treffen voor bedrijven om te voorkomen dat acute fiscale gevolgen en/of administratieve lasten op zullen treden.

Wanneer komt dit besluit?

Het is goed om te weten dat de staatssecretaris aan de burgers en bedrijven tegemoet komt. Hoe deze tegemoetkoming precies ingevuld gaat worden is echter nog de vraag. De staatssecretaris geeft aan dat het beleidsbesluit pas definitief wordt vastgesteld en gepubliceerd zodra duidelijk wordt dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt zonder dat er een akkoord is gesloten.