Kopie kassabon voldoende voor Belastingdienst?

Artikel
Belastingen

Kopie kassabon voldoende voor Belastingdienst?

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Boekhouding
Laatste update: 22 augustus 2018
Gepubliceerd: 22 augustus 2018

Ondernemers dienen hun administratie minstens zeven jaar te bewaren. Voor zaken zoals onroerend goed geldt zelfs een bewaartermijn van tien jaar. Maar wat nu als facturen of kassabonnetjes na verloop van tijd minder of niet meer leesbaar zijn? Is een kopie dan voldoende?

Bewaarplicht

In de fiscale wet- en regelgeving is opgenomen, dat u de originele factuur dient te bewaren. Dit moet in de vorm waarin u deze ontvangt. Een digitale factuur mag u dus niet uitprinten en daarna de digitale versie weggooien.

Factuur onleesbaar

Sommige papieren facturen, zoals kassabonnetjes, hebben de neiging na verloop van tijd te verbleken, waarna deze niet meer of zeer moeilijk leesbaar zijn. Een kopie maken volstaat niet, want deze is niet gelijk aan het origineel.

Kleine bedragen

In de praktijk volstaat een kopie bij een onleesbare factuur voor kleinere bedragen meestal wel. De fiscus doet dan niet moeilijk, hoewel u niet aan de formele eisen voldoet. Heeft de fiscus bij een factuur argwaan? Dan kan de fiscus de factuur weigeren, met alle gevolgen van dien!

Kortom het is voor u belangrijk dat u altijd kunt aantonen dat u de factuur terecht in uw administratie heeft opgenomen en geboekt.

Converteren

Een alternatief kan zijn een factuur te converteren, dat wil zeggen deze te digitaliseren, bijvoorbeeld middels een scan. Converteren mag onder de voorwaarden dat u álle gegevens overzet en dit inhoudelijk juist doet. De nieuwe gegevensdrager moet ook tijdens de hele bewaartermijn beschikbaar zijn. Vereist is ook dat u de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd kunt reproduceren en leesbaar kunt maken en dat zodoende een controle van de geconverteerde gegevens binnen redelijke termijn kan plaatsvinden.

Let op! Besteed bij conversie ook aandacht aan echtheidskenmerken, zoals papiersoort, kleur, logo en watermerk. Deze kunnen bij dit proces verloren gaan. Kunt u de echtheidskenmerken niet converteren, dan moet u dat met technische en/of organisatorische maatregelen compenseren.

Tip: Er zijn individuele afspraken te maken met de Belastingdienst over de manier waarop bestanden kunnen worden aangeleverd en bewaard.

Koppel aan ander document

De authenticiteit van een ontvangen factuur, zowel digitaal als per post, kunt u bijvoorbeeld aantonen door deze te koppelen aan de betaling via het bankafschrift. Ook andere documenten zoals offertes, pakbonnen, orderbevestigingen en correspondentie over de transactie, zoals e-mails en brieven, kunnen hieraan bijdragen.

Alleen als u voldoet u aan de voorwaarden, hoeft u de originele gegevens niet te bewaren na conversie.

Uw administratie digitaal

Er zijn veel mogelijkheden om uw administratie op een voor de fiscus aanvaardbare wijze te digitaliseren en te automatiseren. Wij kunnen u helpen bij het maken van een keuze, maar ook uw administratie digitaal verwerken. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neemt u dan contact op met ons.