Levert de afschaffing van de dividendbelasting u ook wat op?

Artikel
Vennootschapsbelasting (vpb)

Levert de afschaffing van de dividendbelasting u ook wat op?

Artikel

Laatste update: 09 mei 2018
Gepubliceerd: 09 mei 2018

Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Eind april is heftig gedebatteerd over de afschaffing van de dividendbelasting. Daarbij is zelfs een motie van wantrouwen ingediend tegen premier Rutte. Maar wat betekent de afschaffing van de dividendbelasting eigenlijk voor u? Wat zou u ervan merken als de dividendbelasting zou worden afgeschaft?

Dividendbelasting is voorheffing

Als u aandelen bezit in een (eigen) bv of een nv krijgt u waarschijnlijk ook te maken met de dividendbelasting. De dividendbelasting is net als de loonheffing een voorheffing. Dit houdt in dat als de bv of nv een deel van de winst aan u uitbetaalt hierover op dit moment 15% dividendbelasting moet worden ingehouden. De ingehouden dividendbelasting kan u vervolgens verrekenen in uw aangifte inkomstenbelasting, waar het dividend tegen uiteindelijk tegen 25% belast wordt. Er moet dus 10% inkomstenbelasting bijbetaald worden.

Volledige uitkering van dividend

Als de dividendbelasting wordt afgeschaft, krijgt u voortaan het volledige dividend uitgekeerd, maar er is dan later niets meer te verrekenen. Bij de aangifte inkomstenbelasting moet echter de volle 25% belasting worden betaald. Per saldo maakt het voor Nederlandse aandeelhouders dus niet veel uit. Het grootste voordeel voor de Nederlandse ondernemers, beleggers en Belastingdienst is een vermindering van de administratieve rompslomp. Bovendien hoeft u de verschuldigde belasting pas later te betalen.

Afschaffing interessant voor buitenlandse investeerders

Buitenlandse investeerders hebben meer baat bij de afschaffing. Dit wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse dividendbelasting niet in alle landen kan worden verrekend. De dividendbelasting verlaagt dus het rendement van buitenlandse investeerders. Als deze belasting wordt afgeschaft wordt het voor buitenlande bedrijven aantrekkelijker om zich in Nederland te vestigen. Dit zou goed zijn voor de Nederlandse economie, omdat dit extra werkgelegenheid, belastingen en bedrijvigheid oplevert.

Andere maatregelen in Regeerakkoord

De afschaffing van de dividendbelasting heeft voor u als Nederlandse belegger dus waarschijnlijk niet zo veel impact. Maar als u aandeelhouder bent van uw eigen bv staan in het regeerakkoord ook andere maatregelen die wel invloed hebben op uw fiscale positie. Zo wordt onder andere voorgesteld om de vennootschapsbelasting in etappes te verlagen met 4%. Hierdoor blijft netto meer winst beschikbaar om bijvoorbeeld te investeren. De inkomstenbelasting op dividenden aan de aandeelhouder gaat daarentegen in etappes met 3,5% omhoog. Deze beide maatregelen gaan waarschijnlijk per 2020 in.

Winstreserves uitkeren of niet?

Door de genoemde verhoging en verlaging van de belasting verbetert de positie van de directeur aandeelhouder op de lange termijn per saldo haast niet. Toch doet u er goed aan om te beoordelen of het voor u voordelig is om voor 2020 (een deel van) de reeds aanwezige winstreserves uit te keren. Hierdoor kan u voorkomen dat u onnodig meedeelt in de belastingverhoging van 25% naar 28,5%.

Let op! Voor bovenstaande geldt dat dit kabinetsplannen zijn uit het regeerakkoord. Deze maatregelen moeten nog worden vastgelegd in wetsvoorstellen en worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. De plannen kunnen in de tussentijd dus nog wijzigen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het regeerakkoord of wilt u precies weten wat de gevolgen zijn voor uw eigen situatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!