Ondernemer zonder bv en onverwacht een flinke winst? Richt een bv op!

Artikel
Boekhouding

Ondernemer zonder bv en onverwacht een flinke winst? Richt een bv op!

Artikel

Laatste update: 24 mei 2018
Gepubliceerd: 15 september 2016

Maakt u als ondernemer onverwacht een forse winst en heeft u nog geen bv? Dan kan het fiscaal interessant zijn om met terugwerkende kracht alsnog een bv op te richten. De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan en de mogelijkheden verruimd om dit te kunnen doen.

U kunt uw onderneming in de inkomstenbelasting omzetten naar een bv, zonder dat direct over de (stille) reserves afgerekend moet worden met de fiscus. Het oprichten van een bv kost echter de nodige voorbereiding en tijd. Daarom kunt u ervoor kiezen om de overgang naar een bv met fiscaal terugwerkende kracht in te laten gaan. Hiervoor moet een voorovereenkomst van oprichting gesloten worden en geregistreerd zijn bij de fiscus binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar.

Incidenteel fiscaal voordeel

Er kan geen gebruik worden gemaakt van de fiscaal terugwerkende kracht als er incidenteel fiscaal voordeel mee wordt behaald. De fiscus kan zich op dit standpunt stellen. Echter, de Hoge Raad heeft onlangs beslist dat het tariefverschil tussen de inkomsten- en vennootschapsbelasting niet onder incidenteel fiscaal voordeel wordt verstaan.

Structureel voordeel door tariefverschil

In de bovengenoemde uitspraak van de Hoge Raad ontving een belastingplichtige een eenmalige bate van één miljoen dollar. De winst zou normaal gesproken belast worden tegen het hogere progressieve tarief in de inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen richtte hij met fiscaal terugwerkende kracht een bv op. De winst werd hierdoor belast met 20%-25% en later, na uitdeling, nog eens met 25% in box 2. De inspecteur stond de constructie niet toe, omdat hier sprake zou zijn van incidenteel voordeel. De Hoge Raad vond echter dat er sprake was van een structureel voordeel veroorzaakt door het verschil in tarief. De inspecteur werd daarop in het ongelijk gesteld.

Bij een onverwachte stijging van de winst kan het dus voordelig zijn om met terugwerkende kracht een bv op te richten. Het feit dat de winst is behaald voordat het voornemen bestond om een bv op te richten, is niet van belang. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.