Ondernemers en de verplichte eHerkenning

Artikel
Ondernemers en de verplichte e-Herkenning

Ondernemers en de verplichte eHerkenning

Artikel

Laatste update: 31 januari 2020
Gepubliceerd: 31 januari 2020

Rechtspersonen moeten voor het doen van aangiften, loonheffingen en vennootschapsbelasting sinds dit jaar verplicht gebruik maken van eHerkenning. Aan het verkrijgen van eHerkenning zijn jaarlijks kosten verbonden. Wij zetten de regels en mogelijkheden voor u uiteen.

Wat is eHerkenning precies?

E-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties kan worden gecommuniceerd. Het verplichte gebruik van eHerkenning betekent dat de loonaangifte en aangifte vennootschapsbelasting voor rechtspersonen niet meer kosteloos kan gebeuren. Op termijn zal het ook voor de btw aangifte verplicht worden om de eHerkenning te gebruiken.

eHerkenning mogelijk onwettig?

Het is nog maar de vraag of het wettelijk is toegestaan om ondernemers te verplichten een betaald systeem te gebruiken voor de belastingaangifte. In antwoord op Kamervragen blijkt dat de verantwoordelijke bewindslieden vinden dat dit wel het geval is, maar hieraan wordt door meerdere experts getwijfeld.

Tijdig aanleveren van belastingaangiftes verplicht

Ondernemers zijn echter wel verplicht om hun belastingaangiftes tijdig in te leveren, dus ondernemingen zonder eHerkenning worden op deze manier gedwongen e-Herkenning aan te schaffen.

Verschillende tarieven voor eHerkenning

eHerkenning wordt aangeboden door een zestal bedrijven met verschillende tarieven. Deze tarieven variëren, afhankelijk van de geboden mogelijkheden. Voor het gebruik van eHerkenning voor de loonaangifte is minstens het één na hoogste veiligheidsniveau vereist, EH3.

Let op! Ook andere rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen, moeten verplicht eHerkenning gebruiken.

Verzorgen wij uw aangifte loonheffingen en / of vennootschapsbelasting?

Dan heeft u niet direct de eHerkenning nodig. Het kan wel zijn dat u voor de communicatie met UWV en / of andere overheidsinstanties de eHerkenning nodig heeft. U kunt ons voor deze communicatie machtigen.

Wilt u ons machtigen of meer informatie over eHerkenning krijgen? Neem dan contact met ons op.