Op zoek naar een positief rendement op uw bank- en spaargelden? Overweeg de spaar-bv!

Artikel
Column Accountant Ad Verdoorn

Op zoek naar een positief rendement op uw bank- en spaargelden? Overweeg de spaar-bv!

Artikel

Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 27 november 2015

Het zal u hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de huidige rentestand historisch laag is. Hierdoor loopt u het risico een negatief rendement (na belasting) te behalen op uw bank- en spaargelden. Wij leggen u de mogelijkheden uit om dit te voorkomen door een slimme allocatie van uw bank- en spaargelden.

Negatief rendement

De fiscus veronderstelt dat u een rendement van 4% behaalt op de waarde van uw vermogen per 1 januari van ieder jaar. Door de belastingheffing van 30% over dit fictieve rendement in box 3, betaalt u effectief 1,2% inkomstenbelasting over uw vermogen (boven de vrijstelling van € 21.330 per persoon). De gemiddelde rentevoet op spaarrekeningen bedraagt op dit moment slechts 0,8%. Per saldo betekent dit jaarlijks een negatief rendement van 0,4% op uw bank- en spaargelden.

De spaar-bv

Dit negatieve rendement kunt u voorkomen door (een deel van) uw bank- en spaargelden vóór 31 december in uw bv te storten. In de bv wordt de ontvangen rente (stel: 0,8%) belast met 20% vennootschapsbelasting. Bij het uitkeren van de ontvangen rente naar privé is nog eens 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Effectief worden uw bank- en spaargelden dan met 0,32% belast. Kortom, een jaarlijkse belastingbesparing van 0,88%.

Hieronder ziet u in een tabel weergegeven wat dit betekent indien u besluit om € 250.000 bank- en spaargeld met een rentevoet van 0,8% in een spaar-bv te storten.

Vermogen Box 3

  • 2016: € 249.000,-
  • 2017: € 248.004,-
  • 2018: € 247.012,-

Vermogen spaar-bv

  • 2016: € 251.200,-
  • 2017: € 252.406,-
  • 2018: € 253.617,-

Het voordeel van een spaar-bv kan nog hoger uitvallen indien u het vermogen langer in de spaar-bv houdt of indien u meer vermogen in de spaar-bv stort.

Op basis van de huidige plannen van het kabinet, wordt het fictieve rendement in box 3 in 2017 aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat het belastingvoordeel van een spaar-bv nog verder toeneemt.

Heeft u reeds een bv, dan zijn er aan deze opzet nauwelijks kosten verbonden. Indien u  speciaal voor deze opzet een bv moet oprichten, moet er uiteraard een kosten/baten analyse worden gemaakt.

Tenslotte

Het inbrengen van bank- en spaargelden in een spaar-bv en het terughalen naar privé moet op de juiste manier gebeuren. Zo kunnen nadelige fiscale gevolgen en toepassing van antimisbruikwetgeving voorkomen worden. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.