Overgangsrecht voor onderhoud monument

Artikel
Overgangsrecht voor onderhoud monument

Overgangsrecht voor onderhoud monument

Artikel

Laatste update: 23 mei 2019
Gepubliceerd: 23 mei 2019

De fiscale aftrek van kosten voor monumentenpanden is dit jaar vervangen door een subsidie. Een gevolg hiervan is dat voor onderhoudskosten die geen betrekking hebben op het monument, niet langer een financiële bijdrage kan worden ontvangen. Er is echter wel overgangsrecht. In dit artikel zetten we de nieuwe subsidie en overgangsregeling voor u uiteen.

Subsidie monumentenpanden

Voor het onderhoud van monumentenpanden kunt u sinds dit jaar een subsidie krijgen die 38% bedraagt van de onderhoudskosten. Tot dit jaar kon u 80% van de kosten in aftrek op uw inkomen brengen. De nieuwe subsidie is dus niet langer inkomensafhankelijk.

Verschil met fiscale aftrek monumententpanden

De nieuwe subsidieregeling is beperkter dan de voormalige fiscale aftrek voor monumenten. Uitgaven die geen betrekking hebben op het monument, leveren namelijk niet langer een subsidiebijdrage op. Te denken valt aan onderhoud van elektrische installaties, verwarmingsinstallaties en sanitair.

Overgangsregeling onderhoud monument

Voor onderhoudsprojecten die al voor 2019 zijn gestart, is wel een overgangsregeling van toepassing. Daarbij moet u op de volgende twee zaken letten:

  • De overgangsregeling heeft betrekking op projecten die vóór 2019 wel voor aftrek in aanmerking kwamen, maar in 2019 niet meer voor subsidie in aanmerking komen.
  • De overgangsregeling heeft als bijkomende voorwaarde onder andere dat de onderhoudsprojecten in 2019 zijn uitgevoerd of in 2018 zijn uitgevoerd en in 2019 zijn betaald.

Aanvraagperiode subsidie onderhoud monument

De subsidie kan, zowel voor de overgangsregeling als voor het onderhoud 2019, voor het eerst worden aangevraagd van 1 maart 2020 tot 30 april 2020. Heeft u vragen over de overgangsregeling voor onderhoudskosten van monumenten, neem dan contact met ons op.