Spaaracties voor cliënten: let op de btw

Artikel
Spaaracties voor cliënten: let op de btw

Spaaracties voor cliënten: let op de btw

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Btw
Laatste update: 09 december 2019
Gepubliceerd: 09 december 2019

Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door gratis zegels te verstrekken die later tegen geld ingewisseld kunnen worden. Of het gratis weggeven van een artikel wanneer een klant zich voor een bepaalde periode aan uw bedrijf bindt. Maar houdt u daarbij ook rekening met de gevolgen voor de btw? Wij zetten uiteen waar u als ondernemer op moet letten.

Btw bij verstrekken van gratis zegels

Als u klanten gratis zegels verstrekt wanneer zij een goed of dienst bij u kopen, bent u gewoon btw verschuldigd over de prijs die de klant betaalt. Als u meteen voor de zegels moet betalen – omdat u inkoopt bij een centrale zegelorganisatie – dan mag u de btw over het betaalde bedrag voor de zegels in mindering brengen op uw btw-aangifte.

Als de klant de zegels op een later moment inlevert ontvangt hij hiervoor een bedrag terug. Op het moment dat u de zegels van de klant inneemt en deze uitbetaalt, krijgt u van de zegelorganisatie het aan de klant uitgekeerde bedrag terug. U heeft namelijk al voor de zegels betaald. U moet dan wel het bedrag op de zegels dat u aan de klant uitbetaalt, tot uw btw-belaste omzet rekenen.

Btw verrekenen bij cash-backacties

Ondernemers kunnen ter promotie van een product bij de verkoop ervan een geld-terug-bon verstrekken. Wanneer de klant de bon instuurt of via internet registreert, ontvangt de klant een deel van de betaalde prijs retour. Hierbij geldt dat de ondernemer die het goed aan de klant verkoopt, in eerste instantie btw moet voldoen over het volledige aan de klant in rekening gebrachte bedrag. Pas als de klant de bon instuurt en het bedrag aan de klant is uitbetaald, mag de btw over het terugbetaalde bedrag in mindering worden gebracht op de oorspronkelijke verkoopprijs.

Btw bij een welkomstcadeau of cadeau bij abonnement

Een andere manier waarop ondernemers klanten kunnen binden, is door het verstrekken van een premieartikel wanneer de consument bijvoorbeeld een telefoonabonnement voor een jaar afsluit. De ondernemer moet dan btw berekenen over de inkoopprijs van het aan de consument verstrekte goed.

Spaaracties: zorg dat u niet teveel btw afdraagt

U kunt allerlei verschillende promotionele acties bedenken om klanten aan u te binden. Daarbij is van belang dat u in het oog houdt dat deze acties gevolgen voor de btw met zich meebrengen. Een achteraf verleende korting of het uitkeren van gratis zegels vermindert het bedrag waarover u btw moet voldoen. Zorg voor een goede administratieve verwerking van dergelijke acties, zodat u niet meer btw afdraagt dan nodig is.