Tijdelijke verlaging btw-tarief renovatie en herstel van woningen

Artikel
Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Tijdelijke verlaging btw-tarief renovatie en herstel van woningen

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Btw
Laatste update: 24 mei 2018
Gepubliceerd: 01 maart 2013

Per 1 maart 2013 is het btw-tarief verlaagd voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. Onder renovatie en herstel vallen alle werkzaamheden die het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen van (een deel) van de woning betreffen. Ook het vernieuwen, aanleggen en onderhouden van tuinen valt deze keer onder de regeling.

Het verlaagde btw-tarief is 6% en geldt tot 1 maart 2014. Het moment waarop de dienst wordt afgerond bepaalt of het verlaagde tarief van toepassing is. Dit houdt in dat het 6% tarief alleen geldt als de dienst op of na 1 maart 2013 en voor 1 maart 2014 is afgerond.

Het 6% tarief is uitsluitend van toepassing op arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen valt onder het 6% tarief wanneer de architect of aannemer de werkzaamheden ook daadwerkelijk begeleidt. Ook de arbeidskosten van op maat gemaakte goederen zoals inbouwkasten, deuren en dakkapellen vallen onder het verlaagde tarief, mits de goederen een onderdeel gaan vormen van de woning.

De maatregel maakt deel uit van een samenhangend pakket aan maatregelen die de aanpak van de problemen op de woningmarkt betreffen. Het kabinet hoopt hiermee mensen over de streep te trekken te investeren in hun eigen huis en tuin.