Vrijmarkt: moet u btw afdragen?

Artikel
Koningsdag

Vrijmarkt: moet u btw afdragen?

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Btw
Laatste update: 26 april 2018
Gepubliceerd: 26 april 2018

Hoeveel deelnemers aan de vrijmarkt zullen zich druk maken over de bovenstaande vraag? Wij vermoeden bijna niemand. De Belastingdienst zit hoogstwaarschijnlijk ook niet te wachten op de registratie van deze kleine ondernemers. De vraag is echter of iemand die zijn of haar ‘afgedankte’ spullen op de vrijmarkt verkoopt, voor de heffing als btw-ondernemer kwalificeert.

Kapitaal en arbeid

Voor de btw is sprake van een onderneming indien er sprake is van een organisatie van kapitaal en arbeid waarmee duurzaam aan het economische verkeer wordt deelgenomen. Voor de btw is het niet noodzakelijk dat er een winststreven is. Bij de handel op een vrijmarkt zal al snel sprake zijn van kapitaal en arbeid. Het kapitaal is aanwezig in de zin van de spullen die op het kleedje liggen en bestemd zijn voor de verkoop. De arbeid zit hem in het op de vrijmarkt verschijnen om spullen te verkopen.

Vrijmarkt slechts eenmaal per jaar

De verkoop van de spullen aan derden vindt in het economische verkeer plaats, maar deze activiteit is niet (voldoende) duurzaam. Immers vindt de vrijmarkt slechts éénmaal per jaar plaats en duurt deze meestal maar een paar uur. Kortom er is geen btw afdracht noodzakelijk, u kunt de spullen zonder btw verkopen. Dit is natuurlijk anders als u van markt naar markt reist om ingekochte/verzamelde spullen te verkopen, in dat geval is er wel sprake van duurzaamheid.