Belastingplan

Belastingadvies
Belastingplan

Belastingplan

Belastingadvies

Het Belastingplan omvat een pakket aan fiscale maatregelen voor het aankomende jaar. Het Belastingplan wordt ieder jaar door de Tweede Kamer gepresenteerd op de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. In het Belastingplan staan voorlopige fiscale maatregelen en wetsvoorstellen. De voorstellen moeten altijd nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer en kunnen ook nog aangepast worden.

Prinsjesdag top 10 2020

Op Prinsjesdag 2020 presenteerde minister van Financiën Wopke Hoekstra het Belastingplan 2021. Belangrijke thema’s waren baanbehoud, een sterkere en weerbare economie en duurzaamheid. Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij:

  1. Invoering startersvrijstelling overdrachtsbelasting.
  2. Belastingvrij vermogen en tarief box 3 omhoog.
  3. Verlaging zelfstandigenaftrek.
  4. Tarief vennootschapsbelasting bijgesteld.
  5. Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd en beperkt.
  6. (om)Scholing toegankelijker.
  7. Invoering baangerelateerde investeringskorting (BIK).
  8. Eerlijkere belastingheffing multinationals.
  9. Hogere bijtelling voor elektrische auto.
  10. Verbetering toeslagenstelsel.

Lees hier de top 10 fiscale voorstellen en wijzigingen uit het Belastingplan.

Uitgebreid kennisdocument

Meer maatregelen en verdere uitwerking daarvan vindt u in het kennisdocument Prinsjesdagspecial 2020 - Belastingplan 2021.