Belastingplan

Belastingadvies
Belastingplan

Belastingplan

Belastingadvies

Het Belastingplan omvat een pakket aan fiscale maatregelen voor het aankomende jaar. Het Belastingplan wordt ieder jaar door de Tweede Kamer gepresenteerd op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. In het Belastingplan staan voorlopige fiscale maatregelen en wetsvoorstellen. De voorstellen moeten altijd nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer en kunnen ook nog aangepast worden.

Prinsjesdag top 10 2019

Op Prinsjesdag 2019 presenteerde minister van Financiën Wopke Hoekstra het Belastingplan 2020. Belangrijke thema’s zijn de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en verdere vergroening. Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij:

  1. Invoering tweeschijvenstelsel al in 2020.
  2. Toptarief vennootschapsbelasting blijft 25% in 2020.
  3. Arbeidskorting sneller verhoogd en zelfstandigenaftrek sneller verlaagd.
  4. Vier wijzigingen van de werkkostenregeling.
  5. Verlaging btw-tarief voor elektronische uitgaven.
  6. Verhoging overdrachtsbelasting voor niet-woningen naar 7%.
  7. Verhoging bijtelling privégebruik voor elektrische auto’s.
  8. Invoering bronbelasting in 2021.
  9. Afschaffing betalingskorting vennootschapsbelasting in 2021.
  10. Afschaffing scholingsaftrek.

Lees hier de top 10 fiscale voorstellen en wijzigingen uit het Belastingplan.

Uitgebreid kennisdocument

Meer maatregelen en verdere uitwerking daarvan vindt u in het kennisdocument Prinsjesdagspecial 2019 - Belastingplan 2020.

Wat miste er in de belastingplannen?

Voor een aantal onderwerpen ontbraken er ook diverse wetvoorstellen. Bijvoorbeeld voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt om de huidige wet DBA te vervangen, en een voorstel voor de aangekondigde aanpassing van de belastingheffing in box 3.

Het wetsvoorstel met betrekking tot excessieve leningen van de aandeelhouder bij de vennootschap volgt in het vierde kwartaal 2019. Met deze wet zullen leningen die dga’s (directeur grootaandeelhouders) van hun eigen bv verkrijgen onder omstandigheden (sneller) in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor wordt de kans vergroot dat de dga dubbel belast wordt. De regering streeft ernaar dat deze nieuwe regelgeving per 1 januari 2022 definitief in werking treedt. Het is voor de dga van belang om de ontwikkelingen op dit vlak goed te blijven volgen.