Innovatiebox

Subsidieregeling
Innovatiebox

Innovatiebox

Subsidieregeling

Om innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen heeft de overheid de innovatiebox geintroduceerd. Doel is om in 2020 tot de top vijf van kenniseconomieën wereldwijd te behoren. De innovatiebox levert een fors fiscaal voordeel op, vooral in combinatie met de WBSO-subsidie.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de innovatiebox moet u voor een zelf ontwikkelde innovatie een octrooi, kwekersrecht of S&O-verklaring hebben verkregen.

Welke werkzaamheden?

Alledaagse innovaties in het reguliere bedrijfsleven kunnen profiteren van de innovatiebox.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de innovatiebox, moet de ondernemer aan twee voorwaarden voldoen:

  1. De ondernemer moet in het bezit zijn van een S&O verklaring.
  2. De voortbrengingskosten van de innovatieve activiteiten moeten worden terugverdiend.

Voor de innovatiebox is een jaarlijks budget van € 625 miljoen beschikbaar gesteld.

Aanvraag indienen

Het benutten van de innovatiebox dient te gebeuren met consultatie van een gespecialiseerde belastingadviseur. Neem daarom contact op met één van onze adviseurs.

Voordelen

Winst uit innovatieve activiteiten wordt belast tegen een effectief tarief van 5% in plaats van 25%. Dit betekent een winstvrijstelling van maximaal 80%.