Prinsjesdagspecial 2018

Kennisdocument
Prinsjesdagspecial 2018

Prinsjesdagspecial 2018

Kennisdocument

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Belastingplan
Laatste update: 19 september 2018
Gepubliceerd: 19 september 2018

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2019 en dus ook het Belastingplan 2019. In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en –ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2019 in werking, tenzij anders is vermeld.


Download de Prinsjesdagspecial 2018