Pensioen

Belastingadvies
Pensioen

Pensioen

Belastingadvies

Pensioen is het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken. Uw totale pensioen, bestaat vaak uit drie delen: de uitkering die u van de overheid krijgt, de uitkering die u van een pensioenuitvoerder krijgt en het gedeelte dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld spaargeld of een lijfrente. Wanneer u met pensioen gaat is afhankelijk van uw geboortedatum.