Toeslagen

Belastingadvies
Toeslagen

Toeslagen

Belastingadvies

Toeslagen zijn tegemoetkomingen in de kosten voor uw zorgverzekering, huur of kind. Of u recht hebt op deze toeslagen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Er zijn vier soorten toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De toeslagen kunnen aangevraagd worden bij de Belastingdienst.