Financiering voor het mkb? DRV Corporate Finance heeft de kennis in huis

Artikel
Financiering voor het mkb

Financiering voor het mkb? DRV Corporate Finance heeft de kennis in huis

Artikel

Expertise: Corporate Finance
Onderwerp: Financieringen
Laatste update: 29 augustus 2018
Gepubliceerd: 29 augustus 2018
Door: Gert Beunder, Adviseur Corporate Finance
Delen via:

‘Alternatieve mkb financiering is nog steeds versplinterd’, zo kopte het Financieel Dagblad (FD) recentelijk naar aanleiding van een nieuwe partij die toetreedt tot de Nederlandse markt voor alternatieve mkb-financiering. Met enige regelmaat verschijnen dit soort geluiden in de media. Welke financieringsmogelijkheden zijn er en wat kan DRV Corporate Finance voor u betekenen?

Financieringsmogelijkheden

Het financieringslandschap is zeer gemêleerd, maar kan grofweg worden ingedeeld op basis van de mate waarin het kapitaal risicodragend is, de hoogte van de kredietbehoefte en de mate waarin een koppeling is te maken met specifieke activa of sector.

Risicodragend kapitaal

De ultieme vorm van risicodragend kapitaal is het eigen vermogen van de onderneming. Deze vorm van kapitaal wordt hoofdzakelijk verstrekt door de ondernemer(s) zelf, informal investors en private equity partijen. Partijen zoals het Achtergestelde lening fonds (ALF) of Crowdfunding platformen zoals Oneplanetcrowd of Collin Crowdfund verstrekken leningen zonder zekerheid en/of achtergesteld bij een bank of andere kredietinstelling. Banken, lease- en factormaatschappijen stellen zekerheden waardoor de risicopositie zoveel mogelijk wordt beperkt. De mate van risico bepaald tevens het geëiste rendement (rente) wat wordt gevraagd. Hoe meer risico, hoe duurder de financiering of het kapitaal.

Hoogte kredietbehoefte

De laatste jaren is er een sterke opkomst zichtbaar van partijen die volledig digitaal voorzien in de kredietbehoefte voor het mkb. Kredietbehoeftes tot circa € 1 miljoen kunnen op die manier worden voorzien van een scherp aanbod waarbij standaardisatie en analyse op basis van algoritmes de toon voert. Partijen zoals Spotcap, New10 en Lendico zijn hier voorbeelden van. Indien een kredietbehoefte van meer dan € 1 miljoen bestaat is er meer maatwerk mogelijk en zijn er eveneens meer alternatieven voorhanden zoals NEOS Direct Lending, Riverbank, banken (ING, ABN, Rabobank, NIBC e.d.), maar ook informele investeerders die hier graag hun bijdrage aan leveren.

Koppeling activa (asset-based) of sector

Specialisten op het gebied van leasing, factoring of vastgoed bieden financiering waarbij een directe koppeling wordt gemaakt met het onderliggende activum. Doordat zij de markt goed kennen, kan het risico preciezer worden ingeschat en kan er meer worden gefinancierd. Aanbieders van deze producten zijn bijvoorbeeld Alfa Commercial Finance, Beequip of InvoiceFinance.

Naast deze partijen zijn er ook nog financiers die zich hebben gespecialiseerd in een sector zoals bijvoorbeeld Triodos (duurzaamheid), de EHF (Europese Horeca Financieringsmaatschappij) of Famed (zorgsector).

Financieringsplatforms

Door de versplintering is tevens de opkomst van platforms zichtbaar waarop diverse aanbieders zich presenteren en het ook mogelijk is om dezelfde kredietaanvraag bij diverse aanbieders gelijktijdig aan te bieden, zoals bijvoorbeeld Credion, Loanstreet en Brookz. DRV Corporate Finance heeft toegang tot diverse van deze platforms.

Gestapeld financieren

Veel van deze alternatieve kredietverstrekkers kunnen zogenaamd gestapeld financieren. Aanvullend bovenop datgene wat een mkb bedrijf reeds aan financiering heeft lopen.

Toegevoegde waarde DRV Corporate Finance

Dat het financieringslandschap ingrijpend aan het veranderen is zien wij ook bij DRV Corporate Finance. Elke week komen er nieuwe financieringsinitiatieven kennismaken om hun eigen unieke propositie aan te prijzen. Doordat we bekend zijn met deze aanbieders kunnen wij, op het moment dat een financieringsvraag zich voordoet, een goede selectie maken van partijen die geschikt zijn om te benaderen.

Doordat veel van de reguliere en alternatieve financieringen door DRV Corporate Finance worden begeleidt zijn wij veelal in staat om, in korte tijd, een financiering op te halen waarbij zowel op rente als op overige voorwaarden fors wordt bespaard.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • Een jonge onderneming die acuut liquiditeiten nodig heeft vanwege de sterke groei. Binnen 2 weken lagen er 3 offertes voor € 300.000 van alternatieve aanbieders.
  • Een extra krediet bovenop de reguliere bankfinanciering vanwege een unieke kans in de markt. Binnen 1 week lag er een aanbod voor een overbruggingsfinanciering zonder zekerheden.
  • Een autoverhuurder hebben we succesvol geholpen met een bankfinanciering van € 5 miljoen, waarbij dit tevens een besparing van 1,5% rente opleverde en hij niet meer persoonlijk borg hoefde te staan.

Meer informatie en/of ondersteuning

Mocht u meer willen weten over financieren of behoefte hebben aan een alternatieve of (complexe) financiering, laat dan gerust hier uw contactgegevens achter en Corporate Finance adviseur Gert Beunder neemt vrijvlijbend contact met u op. WIlt u liever zelf contact opnemen? Doe dit dan via telefoon 06-11106567 of mail g.beunder@drvcf.nl.