Masterclass familiebedrijven en bedrijfsoverdracht: waarom mislukken bedrijfsovernames zo vaak?

Artikel
Estate en vermogensplanning

Masterclass familiebedrijven en bedrijfsoverdracht: waarom mislukken bedrijfsovernames zo vaak?

Artikel

Expertise: Corporate Finance
Onderwerp: Bedrijfsovername
Laatste update: 09 mei 2018
Gepubliceerd: 29 september 2015

Op dinsdag 18 augustus heeft DRV in samenwerking met Rijnmond Business een masterclass over het thema bedrijfsoverdracht georganiseerd. Meer dan vijftig ondernemers kwamen bijeen in De Grand Stand om door Samuel Schampers te worden meegenomen in het complexe proces van een bedrijfsoverdracht.

Samuel Schampers, Corporate Finance adviseur bij DRV, heeft ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van fusies en overnames van familiebedrijven en het middenkleinbedrijf. Met zijn expertise gaf hij tijdens de middag antwoord op het vraagstuk: ‘Waarom mislukken overnames zo vaak’?

“Veel van de redenen van het mislukken van strategische overnames is dat ze om psychologische redenen in plaats van economische redenen tot stand komen. Daarbij is een gedegen voorbereiding door zowel de kopende als verkopende partij van doorslaggevend belang. Het proces begint met een strategische analyse, gevolgd door de financiële evaluatie en de rationele beslissing. Juist in deze eerste fase is de voorbereiding enorm belangrijk.

Een overname is pas succesvol wanneer de voorbereiding tot de puntjes is uitgezet. Veel gemaakte fouten bij verkopende partijen zijn:

  • het niet kunnen loslaten van het bedrijf;
  • niet op tijd beginnen met de overname;
  • en afspraken maken op goed vertrouwen.”

De middag leverde vele inzichten op waarbij ook de persoonlijke situaties ter sprake kwamen. Aan het eind van de masterclass sloot Samuel af met een persoonlijk advies.

  • blijf reëel;
  • denk na over de verkoop lang voordat het noodzakelijk is geworden;
  • overnemen/overdragen is samenwerken;
  • en laat uzelf adviseren.

Was u niet in de gelegenheid om de masterclass bij te wonen? Op woensdag 13 oktober praat Corporate Finance adviseur Pieter Poortvliet u graag bij over het thema bedrijfsoverdracht. Aanmelden kan via info@drechtstedenbusiness.nl.