AVG: werknemer heeft recht op personeelsgegevens

Artikel
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG: werknemer heeft recht op personeelsgegevens

Artikel

Expertise: Cyber security en privacy
Onderwerp: AVG
Laatste update: 06 december 2018
Gepubliceerd: 06 december 2018

Als werkgevers houdt u personeelsgegevens van uw werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier. Ook hebben zij recht op een kopie van de zich hierin bevindende stukken.

Rechterlijke uitspraak

Onlangs bracht een werknemer zijn zaak voor de rechter, omdat zijn werkgever weigerde de personeelsgegevens van de werknemer te verstrekken. De reden hiervoor was het feit dat de gevraagde gegevens al bij de werknemer bekend waren.

Conflict

De gegevens uit het personeelsdossier waren nodig vanwege een slepend arbeidsconflict. In verband met dit arbeidsconflict had de werkgever de loonbetaling stopgezet. Er was afgesproken een en ander via mediation op te lossen. De werkgever was van mening dat de gevraagde stukken bij de werknemer bekend waren, ofwel bekend moesten zijn. Het ging daarbij bijvoorbeeld over gegevens over het ziekteverzuim.

Let op: Dat gevraagde personeelsgegevens al bekend zijn of zouden kunnen zijn, is geen grond voor de werkgever de gegevens te weigeren. De vordering werd dan ook toegewezen, net zoals de eis tot uitbetaling van het ingehouden salaris.

Vergoeding voor administratieve kosten

Voor het verstrekken van kopieën mag wel een vergoeding worden gevraagd. Dit mag niet meer zijn dan een redelijke vergoeding van de administratieve kosten.

Uitzondering op inzage

De wet kent slechts een beperkt aantal uitzonderingen op het verstekken van inzage in de personeelsgegevens. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de nationale of openbare veiligheid.

Wilt u meer weten over de AVG of kunnen wij u helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen? Neem dan contact op met ons cyber security team.