Industrie & productie

Industrie

Industrie & productie

De industriële sector in Nederland is divers en zo ook onze cliënten; variërend van ondernemers in de petrochemie tot ondernemers in de maakindustrie. Ondanks de toenemende consumentenbestedingen is het, door de toename van internationale concurrentie, voor Nederlandse industrie-ondernemers zaak om te blijven innoveren, om processen zo efficiënt mogelijk in te richten en om te investeren.

Financiële vraagstukken in de industrie en productie

De felle concurrentie kan zorgen voor onzekerheden over het voorbestaan van uw bedrijf. Hoe brengt u de risico’s in kaart? Hoe weet u waar er kansen liggen? En hoe financiert u uw plannen? Dit vraagt om adequate managementinformatie en actueel inzicht in bijvoorbeeld uw liquiditeit, advies over inzet van flexibel personeel en hulp bij het verkrijgen van financieringen.

Inzicht in uw financiële situatie

Om de juiste beslissingen te kunnen maken, is het noodzakelijk om altijd over actuele en juiste managementinformatie te beschikken. DRV Pro is onze aanpak om administratieve processen te automatiseren en te digitaliseren. Belangrijke data kan op deze wijze eenvoudig uit uw operationele en financiële systemen eenvoudig worden ontsloten. In een overzichtelijk dashboard worden ieder moment van de dag actuele cijfers van uw onderneming gepresenteerd. Zo bent u altijd direct op de hoogte van ontwikkelingen en kunt u zo nodig meteen bijsturen.

Btw en fiscaal voordeel

Het is natuurlijk altijd interessant om waar mogelijk fiscaal voordeel te behalen. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de fiscale regels als u goederen importeert of exporteert? Waar moet u op letten als u de productie naar het buitenland verplaatst? Of kunt u voor uw innovaties slim gebruikmaken van de innovatiebox om kosten te besparen? Onze fiscalisten staan dichtbij ondernemers om uw individuele situatie belastingtechnisch zo optimaal mogelijk in te richten.

DRV is bovendien aangesloten bij het internationale netwerk van onafhankelijke accountantskantoren Moore Stephens International. Samen met deze internationale partners bieden we ondernemers uit ondersteuning bij grensoverschrijdende activiteiten.

De juiste kandidaat selecteren

Goede vakmensen zijn lastig te vinden. Hoe komt u aan goed personeel? Welke expertise en persoonskenmerken zijn nodig? En hoe ontwikkelt u talenten? Naast hulp met de boekhouding en belastingzaken biedt DRV u coaching en advies, bijvoorbeeld op het gebied van detachering en personeel.

Hulp bij strategische keuzes

De consumentenbestedingen nemen toe, maar de sector is ook onderhevig aan veranderingen. Zo kan door robotisering steeds efficiënter worden geproduceerd en groeit de vraag naar aanvullende dienstverlening in de vorm van een service model. Dit vraagt om goed onderbouwde strategische keuzes om de juiste investeringen te kunnen doen. Uw accountant kan bij deze vraagstukken samenwerken met de adviseurs van DRV Performance Improvemers.

Hulp bij financiering

Het verkrijgen van een krediet bij de bank is vaak lastig. Hierdoor komen onderscheidende en innovatieve ideeën niet van de grond. Maar er zijn mogelijk nog andere bronnen die u kunt aanboren om uw innovatieve plannen te financieren. Een financiering bestaat vaak uit meerdere financieringsbronnen met elk hun eigen regels. De aanvraag ervan is daardoor complex en tijdrovend. Wij zijn er om ondernemers te helpen om de mogelijkheden te onderzoeken en bij het succesvol aanvragen van deze financieringen.