Het fiscale oerwoud voor Nederbelgen

Artikel
Belgiëdesk

Het fiscale oerwoud voor Nederbelgen

Artikel

Laatste update: 31 januari 2018
Gepubliceerd: 04 mei 2016

Nederlandse ondernemers die in België zijn gaan wonen, stellen regelmatig de vraag waarom een verhuizing van hemelsbreed soms maar 10 of 20 kilometer zulke complexe fiscale gevolgen kan hebben. “We zijn toch één Europa, dus kan het niet eenvoudiger?”

De tendens is helaas dat de complexiteit de laatste jaren alleen maar is toegenomen. Enerzijds door talloze fiscale wetswijzigingen in de Nederlandse en Belgische wetgeving in de afgelopen jaren, en anderzijds door het opnemen van ingewikkelde anti-misbruikbepalingen in het belastingverdrag tussen Nederland en België.

Voorbeeld

Een voorbeeld om de complexiteit te illustreren.

De eigenaar van een transportonderneming is zes jaar gelden met zijn gezin verhuisd van Nederland naar een mooi vrijstaand huis net over de grens in België, gefinancierd met een lening met zijn Nederlandse holdingvennootschap. De transportonderneming is in Nederland gevestigd, maar heeft inmiddels ook een dependance in België. Volgend jaar gaat de ondernemer met pensioen en hij overweegt om het bedrijf over te dragen aan zijn zoon en dochter die beiden binnen het bedrijf werken. De ondernemer werkt vier dagen op de Nederlandse vestiging en één dag vanuit België. Ook meerdere personeelsleden (enkelen woonachtig in Nederland en anderen in België) werken deels op de Nederlandse en deels op de Belgische vestigingen.

Welke fiscale aandachtspunten brengt deze situatie onder meer met zich mee?

  • Op het niveau van de onderneming moet in kaart worden gebracht welk deel van de winst toerekenbaar is aan Nederland en welk deel aan België. Vooral als er interne leveringen plaatsvinden tussen beide landen, kan dit zeer complexe materie zijn (transfer pricing).
  • Verder is voor de onderneming van groot belang dat zowel in Nederland als België de inhouding van loonheffingen juist gebeurt. Omdat diverse personeelsleden deels in Nederland werken en deels in België, bestaat de kans dat de werkgever voor hen in beide landen loonheffing moet afdragen (‘salary split’). Het feit dat zij slechts in een van beide landen sociaal verzekerd zullen zijn en dit per werknemer in kaart moet worden gebracht, maakt het niet eenvoudiger.
  • In privé is voor de eigenaar een van de aandachtspunten of er nog recht bestaat op renteaftrek voor de eigen woning in België. Nederland heeft per 1 januari 2015 het systeem voor niet-inwoners van Nederland namelijk radicaal gewijzigd. Indien niet over minimaal 90% van het wereldinkomen in Nederland belasting wordt betaald, bestaat geen recht (meer) op aftrek. De ondernemer kan dus vanaf 2015 zijn volledige aftrek kwijt raken!
  • De bedrijfsopvolging is ook een bijzonder aandachtspunt, met name indien de ondernemer het bedrijf wil schenken of tegen een niet-zakelijke prijs wil overdragen aan zijn kinderen. Omdat hij korter dan tien jaar weg is uit Nederland en het een Nederlandse vennootschap betreft, krijgt hij zowel te maken met de Nederlandse fiscale regelingen als de Belgische. Deze verschillen op diverse punten van elkaar waardoor dubbele heffing op de loer ligt. Een juiste planning is maatwerk, maar kan er voor zorgen dat in beide landen optimaal van de faciliteiten gebruik kan worden gemaakt.
  • Ook de pensionering van de ondernemer moet zorgvuldig worden bekeken en voorbereid. Om te voorkomen dat er een heffingslek zou ontstaan door emigraties (vlak) vóór pensioendatum, heeft Nederland in het belastingverdrag met België laten opnemen dat Nederland onder voorwaarden mag heffen over uitgekeerde pensioenen (en lijfrentes) die in Nederland zijn opgebouwd. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, is België als woonland bevoegd om te heffen.
  • Indien de ondernemer ook het overtollige beleggingsvermogen in de holdingvennootschap wil benutten voor zijn oude dag, moet ook zorgvuldig worden bekeken wat fiscaal de meest vriendelijke manier is om het vermogen privé te kunnen aanwenden.
  • Ook kan worden bekeken of (en zo ja wanneer) er onbelast kan worden geschonken aan de toekomstige erfgenamen. Het verschil in heffing tussen schenken tijdens leven en het laten vererven van vermogen is in België zeer groot, waardoor bij een juiste planning forse besparingen kunnen worden gerealiseerd.

De conclusie is dat wanneer een natuurlijk persoon en/of een onderneming ‘over de grens naar België gaan’, er diverse fiscale aandachtspunten in Nederland en België moeten worden bekeken. Bij een juiste planning kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd.

Internationaal netwerk

De adviseurs van DRV hebben veel ervaring met soortgelijke voorbeelden van ondernemers. Op het gebied van grensoverschrijdende advisering tussen Nederland en België kunnen wij u de juiste ondersteuning bieden en zijn we bij uitstek in staat om u te helpen met uw internationale uitdagingen. We hebben daarvoor een speciale Belgie Desk, bestaande uit een team van specialisten. Bovendien zijn we aangesloten bij één van ’s werelds grootste internationale netwerk van onafhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren, Moore Stephens International, en werken intensief samen met het Belgische team om onze (Belgische) cliënten optimaal te bedienen.