Hoe zit het met de Brexit?

Internationaal ondernemen
Brexit

Hoe zit het met de Brexit?

Internationaal ondernemen

Op 31 oktober 2019 gaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) verlaten: Brexit. De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de voorwaarden voor de Brexit zijn in volle gang. De Brexit zal ook gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemers. Doet u zaken met, heeft u een onderneming in het Verenigd Koninkrijk of bent u van plan om hier mee te beginnen? Laat u dan goed informeren door onze adviseurs.

DIRECT CONTACT OVER BREXIT DOWNLOAD MEER INFORMATIE OVER BREXIT

Wat is de Brexit?

In juni 2016 heeft het Britse parlement een raadgevend referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk gehouden. Meer dan de helft van de stemmers, 51,9 procent, koos ervoor de EU te verlaten. Het Verenigd Koninkrijk heeft uiteindelijk op 29 maart 2017 officieel laten weten uit de Europese Unie te stappen. Er wordt nu in Brussel onderhandeld door het Verenigd Koninkrijk en de EU over de voorwaarden voor de Brexit. Bij deze onderhandelingen is speciale aandacht voor de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU nadat het Verenigd Koninkrijk uit de EU is gestapt. Totdat er nieuwe voorwaarden zijn, blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de EU en blijven daarom ook de EU-regels van kracht.

‘Zachte’ en een ‘harde’ Brexit

Als er over de Brexit wordt gesproken, worden de begrippen ‘zachte’ en ‘harde’ Brexit regelmatig gebruikt. Bij een zachte Brexit stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, maar kunnen ze ook nog gebruik maken van een aantal voordelen die de EU biedt. Bij een zachte Brexit blijft de gemeenschappelijke Europese markt in stand. Bij een harde Brexit verlaat het Verenigd Koninkrijk de gemeenschappelijke markt zonder het overnemen van de gemeenschappelijke EU-regels. Bij een harde Brexit zal het Verenigd Koninkrijk zich naar verwachting inzetten op een handelsdeal met de EU of afzonderlijke handelsverdragen proberen af te sluiten. Er bestaan naast bovengenoemde zachte en harde Brexit ook een aantal tussenvormen waarbij het Verenigd Koninkrijk één of meerdere EU-regels wel zal overnemen. Uiteindelijk is het ook de vraag in hoeverre de EU akkoord zal gaan met deze verschillende scenario’s.

Gevolgen van de Brexit voor mkb-ondernemers

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner van Nederland. De exacte gevolgen zijn nu nog niet te benoemen, maar er worden al wel enkele voorspellingen gedaan. Als ondernemer in de echte economie krijgt u in elk geval te maken met de gevolgen van de Brexit als:

  • producten of onderdelen in uw productieketen uit het Verenigd Koninkrijk komen;
  • u diensten laat uitvoeren door een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, of u biedt zelf diensten aan in het Verenigd Koninkrijk. Hieronder valt ook de transportsector;
  • u goederen importeert vanuit of exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit zullen de douaneprocedures met het Verenigd Koninkrijk veranderen;
  • u overweegt een bedrijf of nevenvestiging te starten in het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit heeft u mogelijk te maken met veranderingen ten opzichte van de huidige situatie.

Voorbereiden op de Brexit

Gedurende de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wordt steeds iets meer duidelijk over de gevolgen van de Brexit. Het kan echter zo zijn dat de Brexit-onderhandelingen misschien pas vlak voor oktober 2019 meer duidelijkheid bieden over wat ondernemers in de EU te wachten staat. Wilt u meer informatie over de Brexit of bent u benieuwd naar de gevolgen voor u als mkb-ondernemer? Neem contact op met de adviseurs van DRV. Wij helpen u graag bij uw vragen rondom de Brexit en de gevolgen voor Nederlandse ondernemers in de echte economie.