Goed personeelsbeleid

Uw personeelsbeleid op orde

Naast dat u moet voldoen aan alle wet- en regelgeving heeft u als werkgever de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van uw personeel. Er wordt van u verwacht dat u voldoende uitdaging en ontwikkelkansen biedt aan uw personeel, dat u tijdig gesprekken met hen aangaat en dit op de juiste wijze vastlegt in een actueel personeelsdossier.

Uw personeel slim inzetten

Een goede invulling geven aan het werkgeverschap is natuurlijk niet uw enige drijfveer. Ook voor uw bedrijfsvoering is het verstandig om na te denken over de inzet van uw personeel. Heeft u de juiste mensen op de juiste plek? Haalt u wel voldoende rendement uit uw personeel? Of lijkt automatisering de beste oplossing voor u?

Onze personeelsadviseurs kunnen u ondersteunen bij zowel de opzet als uitvoering van een goed doordacht personeelsbeleid. Van het adviseren over uw bedrijfsstructuur tot het inrichten van een goed verzuimbeleid en de vastlegging in het personeelsdossier.

Meer weten over goed personeelsbeleid?

mr. Kim van de Kasteele

HRM adviseur
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  • naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *