Algemene voorwaarden

Over DRV
Algemene voorwaarden DRV

Algemene voorwaarden

Over DRV

Op alle diensten die DRV Accountants & Adviseurs verricht zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze downloaden of een exemplaar opvragen bij het secretariaat van één van onze vestigingen of via info@drv.nl.

DRV Accountants & Adviseurs

DRV Corporate Finance

DRV Performance Improvers

DRV Subsidie Advies

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24492873. De zelfstandige bedrijfsactiviteiten van DRV hebben aparte algemene voorwaarden.