Reorganisatie voor betere resultaten

Performance Improvers realiseert
Reorganisatie voor betere resultaten

Reorganisatie voor betere resultaten

Performance Improvers realiseert

U voelt dat de concurrentie in de markt is toegenomen en dat uw omzet en marge sterk onder druk staan. Hoe gaat u in deze situatie om met uw werkkapitaal en cashflow? En wat kunt u als organisatie doen als banken hun kredietfaciliteiten inperken en u bij bijzonder beheer terecht komt? Hoe gaat u om met een dreigend faillissement? Kortom: hoe reorganiseert u uw bedrijf en keert u het tij voor betere resultaten?

Grip houden

Voor uw reorganisatie is het belangrijk om direct een goede liquiditeitsprognose op te stellen en de cashflow goed te monitoren. U krijgt daardoor grip op de zaak en voorkomt problemen met uw crediteuren. Daarnaast is er de urgente noodzaak om de huidige bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering grondig te verbeteren.

Handvaten voor reorganiseren

We bieden u handvaten om prioriteiten te stellen en niets over het hoofd te zien in uw reorganisatie. Zo geven we aan welke acties u moet uitvoeren en helpen we u bij het nemen van de juiste besluiten. In een ingrijpend verandertraject is aandacht nodig voor alle mensen die hierbij betrokken zijn. Wij staan u dan ook bij met onze financiële en operationele kennis en hebben oog voor de emotionele kant van de situatie.

Doorstart

Mocht er geen perspectief meer zijn voor uw bedrijf, dan kunnen we u helpen bij het aanvragen van een faillissement en eventueel bij het maken van een doorstart. In alle gevallen ondersteunen we u om het bedrijf te reorganiseren, de financiële problemen zijn namelijk altijd een gevolg van dieperliggende oorzaken die opgelost moeten worden.