Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Artikel
Belgische werknemer recht heffingskorting

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Artikel

Laatste update: 10 december 2018
Gepubliceerd: 10 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 'Niet-inwoners' hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

Heffingskortingen

Heffingskortingen komen in aftrek op de te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Er is bijvoorbeeld een algemene heffingskorting, maar ook een heffingskorting voor werkenden, de arbeidskorting. Een deel van de korting heeft betrekking op de belasting en een ander deel op de premies. Mensen die niet in Nederland wonen hebben in principe geen recht op het belastingdeel van de heffingskorting.

Wanneer inwoner?

Als werkgever moet u vanaf 2019 zelf bepalen of een werknemer als 'inwoner' van Nederland kan worden aangemerkt. Dit is het geval als het centrum van zijn of haar sociale en economische leven zich in Nederland afspeelt. Bij twijfel kunt u de werknemer om een woonplaatsverklaring vragen.

Belgische werknemers wél volledige heffingskortingen

Voor Belgische werknemers ligt het ingewikkelder. Op grond van het verdrag met België en in combinatie met een besluit van de staatssecretaris van Financiën, hebben Belgische werknemers wél recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

Heffingskorting claimen via voorlopige aanslag

De Belastingdienst wenst dat Belgische werknemers het belastingdeel van de heffingskortingen claimen via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019. De fiscus heeft hiermee namelijk al rekening gehouden in hun software en rekent er op dat werkgevers dit niet zelf al toepassen. Daarom kunt u als werkgever zelf beter geen rekening houden met het belastingdeel van de heffingskortingen voor uw Belgische werknemers, anders wordt deze dubbel meegenomen.

Let op! Als u het belastingdeel van de heffingskorting toch toepast én de werknemer vraagt een voorlopige aanslag aan, zal uw Belgische werknemer het dubbel verkregen belastingdeel van de heffingskortingen terug moeten betalen bij de definitieve aanslag.

Wij helpen u graag met het maken van een keuze in uw salarisadministratie en het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan en wat zij nog wel of niet moeten doen. Neem hiervoor contact op met ons.