Deadline aanvraag subsidie praktijkleren nadert

Artikel
Subsidieregeling praktijkleren 2019

Deadline aanvraag subsidie praktijkleren nadert

Artikel

Laatste update: 29 augustus 2019
Gepubliceerd: 03 september 2018

Heeft u het afgelopen jaar werknemers binnen uw bedrijf opgeleid? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een subsidie praktijkleren van maximaal € 2.700 per leerling. Wees er echter wel snel bij: deze subsidie moet u uiterlijk 16 september 2019 om 17.00 uur hebben aangevraagd.

Wanneer subsidie?

De subsidie krijgt u als u aan de voorwaarden voldoet die horen bij de betreffende onderwijscategorie. Deze verschillen voor bijvoorbeeld vmbo en mbo. Lees voor meer informatie hierover ons kennisdocument over de subsidie praktijkleren, waarin we u op overzichtelijke wijze uitleggen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Vaak moet u erkend zijn als leerbedrijf om voor de subsidie in aanmerking te komen.

E-Herkenning

Het aanvragen van de subsidie kan alleen digitaal via e-Herkenning, een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun diensten veilig online toegankelijk kunnen maken. E-Herkenning kunt u aanvragen via een zestal erkende bedrijven, zie www.eherkenning.nl.

Deadline

In de indieningsperiode van 2019 (2 juni 2018 09.00 uur tot 17 september 2018) kunt u subsidie aanvragen voor begeleiding in het schooljaar 2018/2019. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen. Deze moet uiterlijk 16 september 2019 17.00 uur ingediend zijn.

Zorg dat uw administratie op orde is

De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt om de leerling binnen uw bedrijf op te leiden. Dit moet blijken uit uw administratie. Daarom is vereist dat u over een praktijkleerovereenkomst, aanwezigheidsregistratie en begeleidingsadministatie beschikt. Bekijk voor meer informatie daarover ons eerdere artikel over de kennisdocument over de subsidie praktijkleren.

Let op! RVO kan via steekproeven controleren of u aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. Zorg daarom dat uw administratie op orde is. Blijkt u ten onrechte de subsidie te hebben ontvangen, dan zal deze terug gevorderd worden.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u weten of één van uw medewerkers in aanmerking komt voor de subsidieregeling? Laat dan uw contactgegevens achter en wij nemen contact met u op.