Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli

Artikel
Vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli

Artikel

Laatste update: 29 april 2019
Gepubliceerd: 22 juni 2017

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2018? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2019 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij het dienstverband wordt beëindigd. Lees in dit artikel waar u rekening mee moet houden.

Vakantiedagen opnemen

Iedere werknemer heeft recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Uitgerekend in uren is dit vier maal het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Een werknemer die het hele jaar 40 uur per week werkt, heeft dus een wettelijk recht op 4 x 40 uur = 160 uur vakantie, oftewel 20 dagen. Heeft uw werknemer in het jaar zelf nog niet al zijn wettelijke vakantiedagen opgenomen, dan mag hij deze nog binnen een half jaar na het jaar dat ze zijn opgebouwd opnemen. Daarna komen deze vakantiedagen te vervallen.

Uitzonderingen

Op de hoofdregel dat wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw vervallen, zijn drie uitzonderingen mogelijk.

  • Als een werknemer een goede reden heeft voor het niet opnemen van het verlof, denk hierbij aan ziekte of drukte op het werk, dan vervallen de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen pas na vijf jaar.
  • U kunt als werkgever ook schriftelijk met uw personeel afspreken dat zij langer de tijd krijgen om deze dagen op te nemen.
  • In de cao kunnen andere afspraken over de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen zijn afgesproken.

Let op! Naast de wettelijke vakantiedagen hebben uw werknemers meestal ook nog recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze zijn vaak geregeld in een cao of individuele arbeidsovereenkomst. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een heel ander regime. Dergelijke niet opgenomen vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.

Overuren

Vakantiedagen zijn niet hetzelfde als overuren, dus bovenstaande heeft hier geen betrekking op. Werkgever en werknemer moeten hiervoor onderling uitmaken of deze betaald worden of niet, dan wel gecompenseerd worden in vrije tijd. In cao's kan dit zijn bepaald.

Heeft u vragen over het verplicht opnemen of laten vervallen van vakantiedagen? Laat dan uw contactgegevens achter en wij nemen contact met u op.