Geen quotumheffing in 2019 voor marktsector, wel voor de overheid

Artikel
quotumheffing

Geen quotumheffing in 2019 voor marktsector, wel voor de overheid

Artikel

Expertise: Salaris & personeel
Onderwerp: Werkgeverschap
Laatste update: 16 maart 2018
Gepubliceerd: 26 juli 2017

Binnen de marktsector zijn er in 2016 voldoende nieuwe banen gecreëerd voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt om te voldoen aan de banenafspraak. Dat betekent dat werkgevers zich ook in 2019 nog geen zorgen hoeven te maken over een quotumheffing. De sector overheid heeft echter onvoldoende banen gecreëerd en zal te maken krijgen met de quotumheffing.

Participatiewet, banenafspraak en quotumheffing

De banenafspraak en de quotumheffing zijn onderdeel van de Participatiewet. Met de Participatiewet wil de regering zorgen dat alle mensen met een arbeidsbeperking, die wel werkzaamheden kunnen verrichten, aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. Daarom zijn er afspraken gemaakt tussen het kabinet en de sociale partners om extra banen te creëren, de banenafspraak. In het sociaal akkoord van 11 april 2013 is voor 2026 het doel vastgesteld op minimaal 125.000 extra gecreëerde banen, waarvan 100.000 banen binnen de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. Er is afgesproken dat er ieder jaar een vooraf afgesproken aantal banen bij moet komen. Als dat niet lukt, wordt de quotumplicht ingevoerd. Als een werkgever met 25 of meer werknemers onvoldoende werknemers met een arbeidsbeperking in dienst heeft, dan wordt een boete (quotumheffing) van € 5.000 per jaar per niet ingevulde werkplaats opgelegd.

Aantal banen volgens banenafspraak in 2016

In 2016 moest er volgens de banenafspraak een banengroei van 20.500 banen zijn ten opzichte van de nulmeting van 75.180 banen op 1 januari 2013. Uit de kwartaalrapportage van het UWV blijkt dat er 98.013 banen waren in het vierde kwartaal van 2016. Dit zijn er meer dan de doelstelling van 95.680 banen voor 2016. In 2016 lijkt daarom voldaan te zijn aan de banenafspraak, maar dit is echter niet het geval.

Het ministerie van SZW heeft de officiële cijfers van 2016 gepubliceerd. De conclusie is dat in 2016 de marktsector 18.957 banen heeft gecreëerd. Dit zijn er meer dan de doelstelling van 14.000 banen. De sector overheid heeft slechts 3.597 banen gecreëerd, terwijl 6.500 banen het doel was. De staatsecretaris van SZW heeft dan ook opdracht gegeven aan de Belastingdienst om voor de sector overheid de quotumheffing in werking te stellen. De sector markt blijft volledig buiten schot over 2016. Als werkgever in deze sector kunt u tot en met 2019 dus opgelucht adem halen.

Quotumheffing in de toekomst

Tot nu toe hebben alle werkgevers in de marktsector samen kunnen voldoen aan de banenafspraak. Het is in de toekomst niet zeker of hieraan voldaan kan blijven worden. Als er in de toekomst niet wordt voldaan aan de banenafspraak, dan treedt de quotumheffing alsnog in werking. Voor de quotumheffing van 2020 wordt gekeken of er in 2017 voldoende banen zijn gecreëerd. Medio 2018 wordt bekend of dit het geval is. Blijkt dit niet zo te zijn, dan wordt in 2019 per organisatie gekeken of werkgevers met 25 of meer medewerkers voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Is dit niet het geval, dan krijgt de werkgever die hier niet aan voldoet te maken met de quotumheffing van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats in 2020.

Meer informatie over de Participatiewet

Wilt u meer lezen over de Participatiewet? Wij hebben een uitgebreid kennisdocument opgesteld waarin nader wordt ingegaan op de Participatiewet, de banenafspraak en de quotumheffing. Bij vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met een van de HR-adviseurs bij DRV Personeel. We helpen u graag.