Hoe kunnen werkgever en medewerker met plezier samenwerken tot 68 jaar?

Artikel
Duurzame inzetbaarheid

Hoe kunnen werkgever en medewerker met plezier samenwerken tot 68 jaar?

Artikel

Laatste update: 24 januari 2018
Gepubliceerd: 24 januari 2018

De AOW-gerechtigde leeftijd is per 1 januari 2018 gestegen naar 66 jaar. Daarnaast is de pensioenrichtleeftijd gestegen van 67 naar 68 jaar. Dit heeft gevolgen voor alle werkgevers met oudere medewerkers in dienst. Hoe kunt u als werkgever het beste omgaan met de verhoging van de pensioenleeftijd? En hoe kunt u gebruik blijven maken van de talenten van uw oudere werknemer?

Uit onderzoek blijkt dat oude mensen steeds langer vitaal blijven. Het is echter wel zo dat niet alle oudere medewerkers vitaal genoeg zijn om 40 uur te blijven meedraaien. Zeker als het werk dat zij verrichten lichamelijk zwaar is. Wat zijn de opties in deze situatie?

Voorbeeld uit de praktijk

Binnen een bedrijf kon een oudere medewerker zijn werkzaamheden lichamelijk minder goed uitvoeren, maar hij moest nog wel vijf jaar tot aan zijn pensioen. Het gevolg hiervan was dat de werknemer minder goed ging functioneren. Ontslag was voor de werkgever geen optie, want de werknemer had jarenlange ervaring en veel kennis. De werkgever heeft DRV Personeel benaderd om uit te zoeken wat de mogelijkheden waren.

Eerst zijn de adviseurs van DRV Personeel in gesprek gegaan met zowel de werkgever als de werknemer. Zo is er met de werknemer gekeken naar wat hij netto minimaal wilde verdienen om nog leuk van te kunnen leven. Na enkele gesprekken, waarbij zowel de werkgever als de werknemer over verschillende voorstellen konden nadenken, is er een gezamenlijke oplossing bereikt. De werknemer is een dag minder gaan werken, leverde een klein deel van zijn loon in en kreeg een aangepast takenpakket met minder zwaar werk. Daarnaast is een jongere medewerker aan hem gekoppeld. Die doet het zware werk en leert de kneepjes van het vak van de ervaren collega.

Deze situatie kent ook voor de werkgever voordelen. De oudere werknemer valt minder vaak uit door lichamelijke klachten en de kennis blijft binnen het bedrijf en wordt overgedragen naar een jongere collega. Over enkele maanden wordt de nieuwe situatie geëvalueerd door werkgever en werknemer. Als het werk nog steeds te zwaar is, kan de oudere werknemer eventueel nog een dag minder gaan werken. Eventuele inkomensachteruitgang kan worden gecompenseerd met een (klein) deel van zijn pensioen.

Wat kunt u doen?

Oudere medewerkers zijn vaak een belangrijke spil in uw bedrijf door de vele kennis en ervaring. Om uitval te voorkomen, kunt u het beste tijdig in gesprek gaan. Samen met de medewerker kunt u ervoor zorgen dat hij/zij duurzaam inzetbaar blijft. Er zijn voor iedere medewerker verschillende mogelijkheden en vaak gaat het om maatwerk.

Heeft u ook oudere werknemers in dienst, maar weet u niet precies hoe u zorgt dat ze duurzaam inzetbaar blijven? Neem dan contact op met de HRM adviseurs van DRV Personeel.