Stelt u zich eens voor: uw werknemer komt niet opdagen...

Artikel
Salarisadministratie uitbesteden

Stelt u zich eens voor: uw werknemer komt niet opdagen...

Artikel

Expertise: Salaris & personeel
Onderwerp: Werkgeverschap
Laatste update: 18 mei 2018
Gepubliceerd: 18 april 2017

Het overkwam een van onze cliënten. De medewerker van de betreffende organisatie was op maandagochtend niet aanwezig, terwijl deze persoon wel was ingeroosterd. Ook had de medewerker verzuimd zich af te melden bij zijn leidinggevende of een ander aanspreekpunt. Na herhaaldelijke pogingen tot contact via telefoon en WhatsApp, heeft de werkgever uiteindelijk DRV Personeel om advies gevraagd.

Hoe kunt u met een dergelijke situatie omgaan?

Wanneer u, als werkgever, zich in een dergelijke situatie bevindt, is het belangrijk om uzelf de volgende vragen te stellen:
• Heeft de werknemer als eens eerder vergelijkbaar gedrag vertoond?
• Heeft de werknemer zich uitgelaten over een privésituatie?
• Heeft de medewerker onlangs een officiële waarschuwing ontvangen?
• Hoe is de gezondheid van de medewerker?
• Zijn er strubbelingen op de werkvloer?

Rekening houdend met de antwoorden op de bovenstaande vragen heeft DRV Personeel in dit geval geadviseerd de ‘verdwenen’ medewerker thuis op te zoeken. Met een schriftelijk verzoek om op werk te verschijnen, is de werkgever langs het woonadres van de werknemer gegaan. Na een kort onderzoek, in dit geval een gesprek met de buren, bleek dat de werknemer een dringende reden had om niet op werk te verschijnen. De werknemer bleek met spoed in het ziekenhuis te zijn opgenomen. In plaats van een schriftelijke waarschuwing heeft de werkgever een bloemetje gestuurd. De werknemer is nog steeds in dienst bij de werkgever.

U kunt een werknemer niet zomaar ontslaan

Het is belangrijk om te onthouden dat u een werknemer die zonder reden verzuimt niet zomaar kunt ontslaan. Als werkgever heeft u een ongeschreven vorm van zorgplicht over uw medewerkers. Mocht u de ‘verdwenen’ medewerker direct (op staande voet) ontslaan, dan kan de kantonrechter het ontslag nietig verklaren. Dit kan gebeuren als de medewerker het ontslag aanvecht en als u niet alles binnen uw macht heeft gedaan om contact met de werknemer te zoeken. Dat betekent overigens niet dat u de medewerker tijdens de absentie hoeft door te betalen. Want bij ongeoorloofd verzuim wordt geen arbeid verricht en geen arbeid is, in dit geval, geen loon.

Absentie als gevolg van detentie

Een uitzondering is absentie als gevolg van detentie. Dit is in eerste instantie geen reden tot ontslag, maar de reden voor detentie kan dat wel zijn. De voorwaarde voor dergelijk ontslag is dat de reden van detentie in strijd is met de integriteit voor het uitvoeren van de functie. Zo is het vanzelfsprekend dat een financiële medewerker zijn functie niet meer kan uitvoeren, indien hij is opgepakt voor frauderen.

Heeft u ook een werknemer die niet komt opdagen? Of heeft u vragen op het gebied van HRM? Neem gerust contract op voor advies of meer informatie.