Subsidie bij projectplan duurzame inzetbaarheid

Artikel
Zelfstandige zonder personeel (zzp'er)

Subsidie bij projectplan duurzame inzetbaarheid

Artikel

Laatste update: 18 juni 2018
Gepubliceerd: 18 juni 2018

Een prettige werkomgeving, stimuleren van individuele ontwikkeling, flexibele arbeidstijden. Het zijn allemaal voorbeelden van goed werkgeverschap die ertoe bijdragen dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn.

Voor 2018 is het wederom mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het invoeren van een projectplan in het kader van duurzame inzetbaarheid voor uw medewerkers. In de week van maandag 25 juni tot en met vrijdag 29 juni 2018 kan de subsidie worden aangevraagd. Ook in de periode van 12 november tot en met 16 december 2018 is er een mogelijkheid om subsidie aan te vragen. In beide aanvraagtijdvakken is € 15 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Advies of begeleiding bij duurzame inzetbaarheid

Bij duurzame inzetbaarheid moet gedacht worden aan de inzetbaarheid, gezondheid en gemotiveerdheid van de medewerkers voor nu en in de toekomst. Doel van de subsidie is het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers door het verkrijgen van advies met een implementatieplan. Of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk.

Met de subsidie kan voor de volgende thema’s advies worden ingewonnen:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers, waaronder het erkennen van niet bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap.
  • Of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Projectvoorbeelden

Er zijn diverse projecten waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Denk aan het opnieuw inrichten van de organisatie in samenspraak met de medewerkers. Dit kan door bijvoorbeeld de functies te herzien, zelfsturende teams te maken, ontwikkelingsmogelijkheden aan de medewerkers aan te bieden, een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren en het opzetten van een gesprekscyclus waarbij duurzame inzetbaarheid wordt geborgd. Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een vitaliteitsprogramma waarbij de gezondheid van de medewerker een belangrijk onderdeel is.

Bijkomend voordeel

Was u al van plan om aandacht te geven aan duurzame inzetbaarheid en/of wilt u aantrekkelijk blijven voor uw huidige en nieuwe medewerkers, dan is er nu de mogelijkheid voor een financiële ondersteuning. Bij aandacht aan duurzame inzetbaarheid heeft u het voordeel dat het verzuimrisico afneemt, doordat uw medewerkers met meer plezier naar hun werk gaan.

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor deze ESF subsidie moet de aanvraag tijdig (29 juni vóór 17:00 uur) ingediend zijn. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten waarbij de maximale hoogte van de subsidie € 12.500 bedraagt.

Meer informatie en/of vragen?

Er zijn veel mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen. Wij kunnen u hierbij adviseren. Mocht u vragen hebben omtrent deze subsidiemogelijkheid, laat vrijblijvend uw contactgegevens achter en wij nemen contact met u op. Of neem direct contact op met Marga de Bree, HR adviseur en risico adviseur duurzame inzetbaarheid (RADI), m.de.bree@drv.nl, of 06-27032219.