Subsidieregeling Praktijkleren in de sector horeca en recreatie

Artikel
Horeca

Subsidieregeling Praktijkleren in de sector horeca en recreatie

Artikel

Heeft u een leerling, deelnemer of student in dienst, dan zou het zomaar kunnen zijn dat u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Praktijkleren. U kunt voor de begeleiding van deze werknemer maximaal € 2.700 subsidie ontvangen.

Voorwaarden Subsidieregeling Praktijkleren

Voor de Subsidieregeling Praktijkleren gelden de volgende voorwaarden:

 • De werkgever is een erkend leerbedrijf of is door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf of organisatie die een goede begeleiding geeft.
 • De werkgever werkt volgens een geldige (praktijkleer)overeenkomst.
 • De beroepsopleiding van de leerling valt onder de sectoren die in de Subsidieregeling Praktijkleren zijn aangewezen (zie volgend onderdeel).
 • De beroepsopleiding moet leiden tot een diploma en moet in het Centraal register beroepsopleidingen of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs bij DUO zijn opgenomen.
 • De beroepsopleiding moet voldoen aan de eisen van de betreffende onderwijswetgeving.

Doelgroepen voor de subsidie

Om de subsidie te kunnen aanvragen moeten werkgevers begeleiding bieden aan leerlingen uit een van de volgende sectoren:

 • vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen om een startkwalificatie te halen op het niveau van een basisberoepsopleiding;
 • deelnemers aan een mbo-opleiding in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
 • met ingang van schooljaar 2017 / 2018 wordt de Subsidieregeling Prakijkleren uitgebreid voor leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding.

Bedrijven kunnen géén subsidie aanvragen voor de begeleiding aan leerlingen uit een van de volgende sectoren:

 • deelnemers aan een mbo-opleiding in het kader van een beroepsopleidende leerweg (bol);
 • deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-procedures en specifieke maatwerkopleidingen.

Opleidingen in de Horeca & (Verblijfs)recreatie

De volgende opleidingen kunnen in aanmerking komen voor de subsidie indien zij worden gevolgd in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg:

 • Crebonummer 25168 Gastheer/-vrouw
 • Crebonummer 25169 Gastronoom/sommelier
 • Crebonummer 25170 Leidinggevende bediening
 • Crebonummer 25171 Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw
 • Crebonummer 25175 Facilitair leidinggevende
 • Crebonummer 25176 1e Medewerker fastservice
 • Crebonummer 25177 Manager/bedrijfsleider fastservice
 • Crebonummer 25178 Medewerker fastservice
 • Crebonummer 25179 Gespecialiseerd kok
 • Crebonummer 25181 Leidinggevende keuken
 • Crebonummer 25182 Zelfstandig werkend kok
 • Crebonummer 25180 Kok
 • Crebonummer 25184 Manager/ondernemer horeca
 • Crebonummer 25185 Meewerkend horeca ondernemer
 • Crebonummer 25351 Leidinggevende leisure & hospitality
 • Crebonummer 25352 Leidinggevende travel & hospitality
 • Crebonummer 25353 Zelfstandig medewerker leisure & hospitality
 • Crebonummer 25354 Zelfstandig medewerker travel & hospitality
 • Crebonummer 25355 Allround medewerker watersportindustrie
 • Crebonummer 25357 Meewerkend voorman watersportindustrie
 • Crebonummer 25356 Medewerker watersportindustrie

Berekening van het subsidiebedrag

Voor iedere praktijk- of leerwerkplaats die door een werkgever is ingesteld wordt het bedrag van de subsidie als volgt berekend: het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor de doelgroep waartoe een werknemer behoord gedeeld door het aantal praktijk- of werkplaatsen dat aan de eisen van deze regeling voldoet. Er geldt een maximum van € 2.700 per praktijk- of leerwerkplaats. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat het bedrag van de subsidie niet een vast bedrag is. Vooraf weet de werkgever niet hoeveel subsidie voor de werknemer verstrekt wordt. Dit zal per jaar verschillend zijn.

Uitvoering en controle van de Subsidieregeling

De subsidieregeling wordt uitgevoerd en gecontroleerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het aanvragen van de subsidie kan digitaal worden geregeld. Hiervoor zijn geen andere gegevens nodig dan voorheen voor de afdrachtvermindering onderwijs. Werkgevers dienen een administratie bij te houden en moeten deze kunnen tonen als RVO.nl hierom vraagt. De administratie moet bestaan uit:

 • een getekende (praktijkleer)overeenkomst;
 • een aanwezigheidsregistratie als sprake is van beroepspraktijkvorming, zoals urenregistratie, een presentielijst of een arbeidsovereenkomst met een verzuimregistratie;
 • documenten waaruit blijkt hoe en welke resultaten zijn bereikt, zoals tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen;
 • documenten waaruit blijkt door wie, welke begeleiding is gegeven en wanneer die heeft plaatsgevonden.

Aanvragen van de subsidie

Voor het aanvragen van de subsidie is een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. Hierop verklaart de werkgever dat de begeleiding heeft plaatsgevonden op basis van een overeenkomst die door alle partijen is getekend (de zogenoemde praktijkleerovereenkomst). De subsidie moet per studiejaar worden aangevraagd telkens na afloop van de begeleiding/ het studiejaar. Een volledige praktijkleerplaats staat gelijk aan een volledig studiejaar. Een werkgever heeft slechts recht op een subsidie voor het deel van het studiejaar dat de werknemer is begeleid.

Wilt u voor een studiejaar een beroep doen op subsidie, dan kunt u deze vanaf 2 juni tot en met 15 september (17.00 uur) aanvragen.

Belangrijke data

 • Studiejaar: 1 augustus t/m 31 juli.
 • Tijdvak indiening: 2 juni t/m 15 september tot 17:00 uur na afloop van het studiejaar.
 • Besluit en uitbetaling: uiterlijk december.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u weten of één van uw medewerkers in aanmerking komt voor de subsidieregeling? Laat dan uw contactgegevens achter en wij nemen contact met u op.