Vraagt u tijdig subsidie praktijkleren aan?

Artikel
Vraagt u tijdig subsidie praktijkleren aan?

Vraagt u tijdig subsidie praktijkleren aan?

Artikel

Laatste update: 21 juli 2020
Gepubliceerd: 21 juli 2020

Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u tot en met 16 september 17:00 uur subsidie aanvragen.

DOWNLOAD HET KENNISDOCUMENT SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN VERSIE 2020

Praktijkleren

Het doel van praktijkleren is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt.

Merendeel bestemd voor mbo

De subsidie is met name gericht op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, studenten in sectoren met een tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Het merendeel van de subsidie is bestemd voor leerlingen in het mbo. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leerplaats.

Let op! De sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen extra subsidie krijgen voor een praktijkleerplaats. Hoeveel u dit extra oplevert, hangt af van het aantal ingediende aanvragen.

Sluiting door corona?

Bent u enige tijd gesloten geweest als gevolg van het coronavirus, dan heeft u uw leerling enige tijd niet kunnen begeleiden. Dit heeft echter geen invloed op de hoogte van uw subsidie. Het maakt daarbij niet uit of u gedwongen gesloten was, of omdat dit volgens de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was.

Extra voorwaarden

De subsidieregeling kent een aantal extra voorwaarden. Die variëren per onderwijssoort. Uitgebreidere informatie over de subsidie praktijkleren vindt u in ons kennisdocument.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie moet digitaal bij rvo.nl met behulp van eHerkenning, niveau 1. Wij kunnen voor u de subsidie aanvragen!