Wél of géén concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract?

Artikel
Tijdelijk arbeidscontract

Wél of géén concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract?

Artikel

Laatste update: 16 maart 2018
Gepubliceerd: 16 maart 2018

Sinds de Wet werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015 in werking is getreden mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer staan. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk in het geval de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een concurrentiebeding noodzakelijk is.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is ‘een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn’. Bijvoorbeeld dat een werknemer binnen een jaar na het einde van zijn arbeidsovereenkomst niet in dezelfde branche mag werken en/of niet binnen een straal van 50 kilometer van uw bedrijf.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

U moet schriftelijk en gemotiveerd in het concurrentiebeding aangeven welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit noodzakelijk maken. Zonder deze schriftelijke motivering is het concurrentiebeding nietig. Als het beding wél is voorzien van een schriftelijke motivering, maar wanneer het niet gaat om zwaarwegende en noodzakelijke belangen, dan is het concurrentiebeding in zijn geheel vernietigbaar.

Beding (opnieuw) overeenkomen?

De noodzaak van het concurrentiebeding moet bestaan ten tijde van het aangaan van het beding én op het moment dat de werkgever een beroep doet op het beding. Als een tijdelijk contract voor een nieuwe bepaalde tijd wordt verlengd, dan moet het concurrentiebeding dus opnieuw worden aangegaan.

Concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding of studiekostenregeling

Ga voordat u een concurrentiebeding wilt opnemen in tijdelijke contracten na of het zwaarwegende bedrijfsbelang niet op een andere manier kan worden beschermd. Soms kan dit namelijk middels een geheimhoudingsbeding of een studiekostenregeling worden beschermd, waardoor een concurrentiebeding niet noodzakelijk is.

Als een geheimhoudingsbeding of een studiekostenregeling niet genoeg bescherming voor uw bedrijfsbelang biedt én eigenlijk alleen een concurrentiebeding de enige optie is? Zorg er dan voor dat de motivering concreet en specifiek omschrijft wat de concurrentiegevoelige informatie is en licht het zwaarwegende bedrijfsbelang uitgebreid toe.

Wat vindt de rechter?

Een gang naar de rechter kan onvermijdelijk zijn om vast te stellen of de motivatie van een concurrentiebeding voldoende is. Uit jurisprudentie op dit vlak blijkt dat de rechter bij een concurrentiebeding altijd de belangen afweegt. Zo ook in een casus van een zwembadmonteur. Door de overlap van de klantenkring tussen zijn voormalige en nieuwe werkgever en de kennis van de daar aangebrachte systemen was het beding volgens de rechter voldoende onderbouwd. De rechter beperkte het beding nog wel tot één jaar in plaats van de afgesproken twee jaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een concurrentiebeding in een tijdelijk contract? Informeer bij uw adviseur van DRV wat de (on)mogelijkheden zijn in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.