Wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingediend bij Tweede Kamer

Artikel
Uitzendwerk

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingediend bij Tweede Kamer

Artikel

Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 06 december 2013

Deze week is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer. De wet komt voort uit het sociaal akkoord dat eerder dit jaar werd gesloten. De wijzigingen zorgen ervoor dat flexibiliteit wordt ingeperkt, de WW-duur ingekort en het ontslagrecht wordt hervormd.

Inkorten WW-duur per 1 juli 2015 

Iemand die werkloos wordt, heeft straks geen 38, maar 24 maanden recht op een uitkering. Volgens de berekening van het Centraal Planbureau levert het inkorten van de WW-duur mogelijk 20.000 banen op.

Versterking positie flexibele krachten per 1 juli 2014 

De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Zo is het niet meer mogelijk om nulurencontracten te verstrekken en heeft iemand die via een payroll-constructie wordt ingezet meer rechten. Bij tijdelijk contracten mag geen proeftijd meer zitten. Deze maatregelen moeten ook de zgn. draaideurconstructie voorkomen, waarbij werknemers na drie maanden opnieuw in dienst worden genomen.

Wijzigingen ontslagrecht (per 1 juli 2015) 

Er komt een vaste route voor het aanvragen van ontslag en het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger: werknemers krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk.

De regelingen worden gefaseerd ingevoerd.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelinge. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van DRV HR & Interim Services.